Na inregel- en onderzoeksfase zuivering voor 65 tuinbouwbedrijven

Collectieve waterzuiveringsinstallatie De Vlot klaar voor de start

Bij de collectieve waterzuiveringsinstallatie De Vlot in Monster is de inregel- en onderzoeksfase van start gegaan, nadat na een flinke vertraging door onder andere stormschade in januari de ‘hardware’ nu is aangesloten en de benodigde vergunningen rond zijn. Met het inregelen van de biologische filters en in tweede instantie de actief kool filtratie is ook het traject voor de BZG-goedkeuring gestart. Met deze waterzuiveringsinstallatie moet het ‘vuile’ CAD-water van 65 tuinbouwbedrijven in Monster en ’s-Gravenzande met een aantal stappen en verdeeld over drie waterstraten goed te zuiveren zijn.

Inregelen zuiveringsinstallatie
Aqua-Terra Nova gaat de Tuinbouw WaterZuivering De Vlot inregelen en finetunen, metingen aan de zuivering verrichten en het proces tot BZG-goedkeuring doorlopen. In de inlaatvoorziening van 100 m3 per uur worden de grote en zware deeltjes afvangen. In de buffersilo’s vindt sedimentatie plaats: door toevoegen van het coagulatiemiddel ijzerchloride klonteren zwevende deeltje samen, die vervolgens bezinken in de silo’s.

De biologie in de langzame zandfilters dient op gang te komen. Dat gebeurt door het doseren van voedingsmiddelen voor bacteriën in de silo’s. De diverse waterstromen worden realtime gemeten en de werking van de voorfiltratie geoptimaliseerd. Op basis van de meetresultaten van sensoren in de meetstraat en (laboratorium-)analyses zijn de stuurparameters te optimaliseren.

Actief kool filtratie
In het biologisch filter vindt de meststoffenzuivering plaats om de stikstof en het fosfaat eruit te halen. Tevens wordt het organisch materiaal eruit gehaald, omdat het niet wenselijk is om dat door de actief koolfilters te laten gaan. De negen actief koolfilters moeten vervolgens de gewasbeschermingsmiddelen uit het water halen. “De actief kool filtratie is nu nog niet in werking, omdat we eerst de biologische filtratie op gang moeten brengen. Dat zal naar verwachting maximaal een paar maanden duren, daarna kunnen we met actief kool aan de gang”, zegt Aad Wubben van Aqua-Terra Nova.

Procedure BZG-goedkeuring
Wanneer de langzame zandfiltratie stabiel is, wordt vanaf december de procedure voor de BZG-goedkeuring in gang gezet. Wubben: “Omdat er geen specifiek meetprotocol voor collectieve waterzuiveringsinstallaties is, hebben we hiervoor aparte afspraken gemaakt.” In overleg met de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw is een traject en werkwijze opgesteld volgens artikel 12 collectieve zuiveringsinstallaties van het Meetprotocol van het ministerie I&M in samenwerking met het Platform Duurzame Glastuinbouw. Er zal volgens lid 3 een test met het eigen water moeten worden uitgevoerd, waaraan de gewasbeschermingsmiddelen uit het Standaard Water zijn toegevoegd. Als alles goed is ingeregeld wordt het water getest, waarna de BZG goedkeuring kan afgeven.

Overdracht aan coöperatie
Als de zuivering is ingeregeld kan de overdracht naar de twee operators van de coöperatie van de 65 tuinbouwbedrijven plaatsvinden. De operators worden dan voorzien van de benodigde informatie van de aanwezige voorzieningen met bijbehorende instructies en tekeningen. Tevens krijgen ze informatie voor de periodieke controle van de waterzuivering.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat het gezuiverde water door de tuinbouwbedrijven in het gebied hergebruikt gaat worden.

Bekijk hier ook het item bij de WOS.

Bron: Glastuinbouw Waterproof


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven