HVC met nieuwe vergunning voor geothermieonderzoek aan de slag in Den Helder en Lelystad

Geothermie is een goed en betrouwbaar alternatief voor fossiel gas en kan een forse bijdrage leveren aan de lokale verduurzaming. Daarom gaat HVC de potentie voor geothermie in Lelystad en Den Helder onderzoeken. Onlangs heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat twee opsporingsvergunningen voor geothermie aan HVC toegekend. HVC gaat de ondergrond gedetailleerd in kaart brengen. Samen met de gemeenten verkent HVC óf en onder welke voorwaarden de ondergrond geschikt is voor de winning van aardwarmte.

Nederland aardgasvrij
De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig aardgasvrij moet zijn. Dat is een enorme opgave waarbij alle Nederlandse gemeenten een belangrijke rol gaan vervullen. 

HVC gaat onderzoeken of er warm water in de grond zit en hoe we deze op veilige en verantwoorde wijze kunnen benutten voor het verwarmen van woningen, bedrijven en kassen. Het onderzoek brengt in beeld hoeveel warmte er in potentie kan worden gewonnen, met welke risico’s rekening gehouden moet worden en of deze afdoende beheersbaar zijn. HVC heeft de vergunning in overleg met de gemeenten Lelystad en Den Helder aangevraagd. De opsporingsvergunning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verkregen na advies van TNO, toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de Mijnraad.

Wat gaat er gebeuren?
In Nederland is al veel kennis over de (diepe) ondergrond beschikbaar doordat er in het verleden al veel onderzoeken en boringen zijn gedaan naar de diepe ondergrond voor olie- en gaswinning. Al deze informatie is beschikbaar en gaat HVC gebruiken. In Den Helder wordt momenteel al onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een lokaal warmtenet met aardwarmte als bron. Samen met de gemeente Den Helder maakt HVC deel uit van een consortium van 7 partijen om dit te bewerkstelligen. In Lelystad zijn al meerdere warmtenetten van verschillende exploitanten. De gemeente kan met aardwarmte de warmtetransitie in Lelystad verder vormgeven en versnellen. Marco van Soerland (manager Lokale warmte HVC): “Het ontvangen van de opsporingsvergunning is een mooie stap in dit proces. Gemeenten zoals Lelystad en Den Helder erkennen de duurzaamheidsopgave en zien het belang om geothermie op een veilige en maatschappelijk verantwoorde manier te winnen. Door samen met de gemeenten een opsporingsvergunning aan te vragen, blijft de regie op de ondergrond, publiek geborgd. Met deze vergunning hebben gemeenten en HVC het exclusieve recht verkregen om binnen dit gebied de aanwezigheid en de haalbaarheid van aardwarmte te onderzoeken.”

Aardwarmte en HVC
Momenteel neemt HVC deel aan een aardwarmteproject voor tuinders in de omgeving van Naaldwijk in Zuid-Holland (Trias Westland). Met de boring naar aardwarmte is veel praktijkervaring opgedaan met mijnbouwkundige processen. HVC heeft inmiddels de nodige kennis in huis, denk daarbij aan geologen, operationele medewerkers, maar ook mensen met jarenlange ervaring met het ontwerpen en het realiseren van putten in geothermie-, olie- en gassector. HVC gaat er vanuit dat de komende 5 jaar bij de aangesloten gemeenten een grote verduurzamingsslag gerealiseerd kan worden met de ontwikkeling van aardwarmte voor woningen en bedrijven.

Al geruime tijd levert HVC warmte via warmtenetten in Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Dordrecht en Zaanstad aan duizenden woningen en bedrijven (12.000 woningequivalenten). Duurzame bronnen zoals aardwarmte en energie uit oppervlaktewater geven HVC de mogelijkheid om ook warmtenetten te ontwikkelen in andere gemeenten dan Alkmaar en Dordrecht. Onlangs heeft HVC ook een opsporingsvergunning voor aardwarmte in Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk toegekend gekregen.

Bron: HVC


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven