Agro Vertrouwensindex

Droogte raakt glastuinbouw nauwelijks en vertrouwen in toekomst blijft hoog

Ook in het derde kwartaal van 2018 is de Agro Vertrouwensindex gedaald, ondanks dat er voor de meeste sectoren een voorzichtige toename van het vertrouwen is geregistreerd. Het vertrouwen van ondernemers in de tuinbouwsectoren is het hoogst, terwijl zij ook de relatief positief tegenover de toekomst staan. Driekwart van de glastuinbouwbedrijven geeft daarnaast aan dat de droogte geen invloed heeft gehad op hun liquiditeit. Wel heeft een kleine 20% te maken met een krappe tot zeer krappe financiële positie. 

De Agro Vertrouwensindex van de land- en tuinbouw is een combinatie van de stemmingsindex en de verwachte situatie voor over 2 à 3 jaar.Ondernemer minder positief over verwachte economische situatie voor over 2 à 3 jaar
Over de verwachte toekomstige situatie op het bedrijf denken ondernemers opnieuw minder positief dan bij de enquête over het tweede kwartaal. De index levert twee punten in en staat nu op een kleine vijf punten. Dat betekent dat er net meer ondernemers zijn die positief zijn over hun bedrijfssituatie over 2 à 3 jaar dan negatief. Alleen eind 2014 is de index lager geweest dan nu. Deels komt deze lage index door de kleine afname van de verwachtingen bij pluimveehouders, glastuinders en akkerbouwers. Echter, vooral de daling van de verwachtingen bij de overige agrarische sectoren zorgt voor een lagere index. Deze worden, vanwege de onderlinge diversiteit, hier niet apart gepresenteerd. 

Droogte voor bijna de helft van bedrijven van negatieve invloed op liquiditeit
Bij een ruime meerderheid van de glastuinbouwondernemers is de liquiditeitspositie op orde. Ondanks dat is er ook hier bij een kleine 20% van de bedrijven sprake van een krappe tot zeer krappe financiële situatie. 

Bijna de helft van de land- en tuinbouwbedrijven vindt dat de droogte de liquiditeit negatief heeft beïnvloed. De droogte van de afgelopen maanden heeft vooral een negatieve invloed gehad op de liquiditeit van bedrijven in de melkveehouderij, akkerbouw en opengrondstuinbouw. In de glastuinbouw is de schade beperkt. Hier geeft 18% aan dat de droogte een negatieve invloed heeft gehad op hun liquiditeitspositie. Driekwart van de glastuinbouwbedrijven zegt dat de droogte geen invloed heeft gehad op de liquiditeit. Slechts een klein percentage bedrijven heeft van de droogte geprofiteerd. Bij akkerbouwers is dit percentage het hoogst met 16%.

Bron: WUR


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven