Perfecte chrysant nog niet perfect

De doelstellingen van de achtste teelt in het project De Perfecte Chrysant zijn gebaseerd op de resultaten van de zevende teelt. Bij de zevende teelt was op gestoomde grond een even hoge productie gerealiseerd als op de referentiebedrijven, maar dankzij de luchtkoeling tijdens de verduisteringsperiode was De Perfecte Chrysant wel enkele dagen sneller. De productiviteit en de houdbaarheid hebben niet geleden onder het ontbreken van onderverwarming. Wel is discussie geweest over de vorm van de bloem en het bloemscherm, dat mogelijk te lijden heeft gehad onder de korte donkerperiode van 12½ uur. Ook bleek de stengel veel zwaarder te zijn dan de bladeren, terwijl het bladgewicht bij de referentiebedrijven bijna even hoog was als het stengelgewicht.

Te veel actieve ontvochtiging
Voor de achtste teelt met De Perfecte Chrysant bleef de belangrijkste resterende doelstelling: Daadwerkelijk een perfecte chrysant telen zonder te veel concessies te doen aan het energiegebruik. Een van de te toetsen vraagstellingen was: wordt de bloemvorm verbeterd door al vanaf de start van de kortedag periode een lage RV van 88% hanteren? Doordat onder het verduisteringsscherm de kasluchttemperatuur snel omlaag is gebracht, bleek bij hoge buitentemperaturen dat de schermventilatoren ontoereikend waren om die lage RV te realiseren. Voor voldoende ontvochtiging tijdens de hele nacht moesten ook schermkieren en bovenbuizen worden ingezet. Omdat het gewas vrij schraal werd van deze acties is besloten om tijdelijk rustiger de nacht in te gaan door minder agressief te koelen en pas na 24:00 uur de schermventilatoren in te zetten. Ongeacht de eventuele positieve gevolgen voor de bloemkwaliteit, werd toen al door de BCO geconcludeerd dat te veel actieve ontvochtiging tijdens de eerste weken van de kortedag periode onwenselijk is omdat het de groei kan beperken.

Nog niet perfect
Na vervolgens flink te beregenen (in totaal 281 mm) herstelde de groei en werd zelfs een LBE behaald van 7g versgewicht per mol PAR. Hierbij is de belichting vaker ingezet dan wat in de praktijk gebruikelijk is, wat 24 kWh/m2 aan elektriciteit heeft gekost. Het uiteindelijke warmtegebruik werd slechts 1,5 m3/m2 aan aardgasequivalenten over 10 weken. Dit is minder dan bij de referentiebedrijven en precies evenveel als wat door de luchtbehandelingskasten aan warmte is geoogst. Op 25 oktober is geoogst en de bloemkwaliteit werd door de BCO als redelijk beoordeeld. We gaan dus vooruit, maar redelijk is nog niet Perfect.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door Kas als Energiebron en chrysantenkwekers dragen via Chrysant NL/ChrIP ca. 20% van de onderzoekskosten bij. Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Meerdere toeleveranciers en veredelaars dragen daarnaast ook bij, met name in natura.

Lees hier meer over dit project.

Bron: Kas als Energiebron


Publicatiedatum :


print   

Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


© BPnieuws.nl 2019