Asbestverbod met een jaar uitgesteld

De Tweede Kamer heeft deze week besloten het verbod op het hebben van asbesthoudende producten (in de agrarische sector vooral asbestdaken) één jaar uit te stellen. Het verbod wordt nu van kracht op 31 december 2024. Door LTO was protest ingediend, omdat het eerdere voorstel van 1 januari 2024 volgens de sectorbelangenbehartiger "niet realistisch was".

Naast het uitstel van het verbod met één jaar zijn door de Kamer de volgende moties/amendement aangenomen:

  • evaluatie voortgang sanering uiterlijk op 1 januari 2022 rapporteren aan Kamer;
  • onderzoek naar meekoppelkansen op het gebied van duurzaamheid om de daken tegelijkertijd van een betere isolatie en/of zonnepanelen te voorzien;
  • verkenning naar de mogelijkheid om op basis van het TNO-onderzoek (Blootstellingsonderzoek) de sanering van daken in een andere risicoklasse in te delen als gevolg waarvan de sanering door meer bedrijven dan alleen de gecertificeerde asbestverwijderaars uitgevoerd kan worden;
  • verzoek tot het instellen van een landelijk asbestfonds voor dakeigenaren die de sanering niet kunnen financieren;
  • verzoek om in samenwerking met de provincies tot een overzicht per gemeente te komen van het aantal te saneren m2 asbestdaken.

LTO Nederland wil op korte termijn in overleg met zowel staatssecretaris Van Ark als met staatssecretaris Van Veldhoven om, rekening houdend met het voornoemde besluit van de Tweede Kamer, te zorgen dat de randvoorwaarden voor een verantwoorde sanering van asbestdaken aanwezig komen/blijven. Het op korte termijn beschikbaar komen van de mogelijkheid om met de hijskraan met open werkbak te kunnen saneren alsmede een continuering van de financiële ondersteuning van asbestsanering zullen voor deze overleggen zeker geagendeerd worden.

Bron: LLTB 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven