Consortia Green Deal Ultradiepe Geothermie tekenen overeenkomst

Onderzoek mogelijkheden ultradiepe aardwarmte in Nederland gaat van start

De volgende fase in de verkenning van ultradiepe aardwarmte (geothermie) is bereikt. Zes consortia hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met betrekking tot de uitvoering van het zogeheten Exploratie Werkprogramma voor Ultradiepe Geothermie. Binnen het Green Deal UDG onderzoeksprogramma werken overheid en private partijen samen om de kansen en mogelijkheden voor ultradiepe aardwarmte in Nederland te onderzoeken.

Op den duur 30 procent totale warmtevraag uit geothermie
Aardwarmte is een kansrijke technologie om de warmtevraag in Nederland CO2 neutraal te maken, passend bij de doelstellingen uit het klimaatakkoord. In onze bodem zit warm water opgeslagen in zand en gesteentelagen. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het wordt. Iedere kilometer dieper wordt het ongeveer 30˚C warmer. De energie die in dit warme water zit wordt aardwarmte of geothermie genoemd. Het water kan worden opgepompt en de warmte kan worden gebruikt. In de glastuinbouw wordt aardwarmte al heel succesvol toegepast en daar groeit het aandeel aardwarmte snel. Maar aardwarmte kan ook een rol spelen in het verwarmen van woningen en gebouwen. Ook een deel van de industrie zou gebruik kunnen maken van aardwarmte voor hun warmtevraag, daarvoor is het nodig om op grotere diepte aardwarmte te winnen, waar hogere temperaturen te vinden zijn. Naar verwachting kan aardwarmte op den duur in zo'n 30 procent van onze gehele warmtevraag voorzien. Aardwarmte is dus een relevante technologie om de klimaatdoelen te behalen en draagt bij aan de energietransitie.

De Nederlandse overheid zet in op het ontwikkelen van aardwarmte en stimuleert onderzoek naar de mogelijkheden van aardwarmte op verschillende diepten. In juni 2017 ondertekenden zeven consortia samen met de overheid, EBN en TNO de zogeheten Green Deal Ultradiepe Geothermie (UDG), om de kennis over en voor Ultradiepe aardwarmte (warmtewinning op meer dan 4 km diepte) in Nederland te vergroten. De consortia UDG Leeuwarden, GOUD (Utrecht), UDG Renkum, Geothermie Oost Brabant, UDG Schiedam en UDG Haven Rotterdam zetten nu de volgende stap om met het zogenaamde Exploratie Werkprogramma gezamenlijk verder te gaan en ultradiepe aardwarmte in Nederland te verkennen. Het Exploratie Werkprogramma omvat onder meer gedetailleerd geologisch onderzoek, onderzoek naar boortechnieken, risico-inventarisatie & management en zorgvuldig omgevingsmanagement.

De consortia gaan nu investeren in verdere studies naar de diepe ondergrond, waarbij de structuur van de ondergrond in kaart wordt gebracht. Dit gebeurt door bestaande data van de ondergrond te (her-)analyseren met de nieuwste beschikbare technieken en door het verzamelen van nieuwe data van de ondergrond. Daarvoor is seismisch onderzoek nodig, waarbij een scan van de ondergrond wordt gemaakt om de verschillende lagen en structuren in de ondergrond zichtbaar te maken. Samen met het andere geologische werk en gecombineerd met de uitgebreide risicoanalyse vormt dit de basis van een besluit om een volgende stap te nemen. Alleen als het veilig en verantwoord mogelijk is, en het economisch interessant is zal in de volgende fase gestart worden met de voorbereidingen van een mogelijke boring. De verwachting is dat deze beslissing op zijn vroegst eind 2019 genomen kan worden.

Bron: Geothermie Brabant


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven