Schouten over samenwerking in de Nederlandse tuinbouw

“Toewerken naar een akkoord waarin alle partijen zich kunnen vinden”

Op 23 mei 2017 werd door de zes Nederlandse Greenports, het Rijk, de drie tuinbouwprovincies, toonaangevende bedrijven uit de sector, de Mainports en de kenniswereld de Verklaring Impulsagenda Greenports 3.0 ondertekend. Hiermee verklaarden de partijen dat zij zich actief willen inzetten om de internationale toppositie van de tuinbouw te behouden en te versterken. In een brief aan de Kamer gaat minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in op de ontwikkelingen.

Uit een inventarisatie door minister Schouten blijkt dat er allereerst behoefte is aan regie en overzicht om alle trajecten die in de tuinbouw plaatsvinden in samenhang te bespreken. “In het toekomstbestendig, duurzaam en economisch vitaal en innovatief maken van de sector hebben we een gezamenlijk doel.”

“Sinds de verklaring is er een aantal ontwikkelingen van zowel de kant van de tuinbouw als vanuit het kabinetsbeleid dat hierop van invloed is. Vanuit de Greenports is het initiatief ontstaan om een nieuwe governance structuur in te richten die alle partijen (privaat en publiek) binnen de Nederlandse tuinbouw dekt en de agenda te verbreden naar heel Nederland om te komen tot een breed gedragen akkoord met een uitvoeringsagenda voor de komende jaren.”

Minister Schouten geeft aan graag deel te nemen aan deze governance, waarmee een gezamenlijke gesprekstafel wordt ingericht die alle partijen bindt en integraal de voortgang bewaakt van verschillende thema’s en acties die nodig zijn om ontwikkelingen op gang te brengen en te houden. “Deze ontwikkeling sluit goed aan bij mijn visie op Landbouw, Natuur en Voedsel waarin alle partijen, bedrijfsleven, provincies en Rijk, gezamenlijk afspraken maken. Zo ontstaat coördinatie en verbinding tussen de verschillende trajecten.”

Daarbij kan volgens Schouten worden voortgebouwd op de bestaande programma’s en structuren, zoals afspraken die inmiddels worden uitgewerkt binnen het klimaatakkoord en activiteiten die plaatsvinden onder bestaande programma’s als Kas als Energiebron. “De meerwaarde zit naast overzicht en bewaking van de voortgang ook in het brede draagvlak. Verbreding naar partijen als Greenport Holland Bedrijfsleven, LTO Glaskracht en de Coalitie HOT en verbinding met innovatie zoals de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen is daarvoor de basisvoorwaarde.”

Momenteel wordt de verbreding van de thema’s onder de impulsagenda uitgewerkt, zodat per thema inzichtelijk wordt wat er reeds loopt, wat binnen het thema aanvullend nodig is en of alle partijen zich in het thema herkennen. Vervolgens zal worden toegewerkt naar een akkoord waarmee alle partijen zich conformeren aan een integrale uitvoeringsagenda voor de komende jaren. “Een goed initiatief om binnen de tuinbouw te werken aan het gemeenschappelijke doel waar we allemaal voor staan. Een vitale en toonaangevende Nederlandse tuinbouwsector die voorbereid is op de toekomst.” Schouten beloofde de Kamer over de voortgang te informeren.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven