LTO Glaskracht:

"Een sterke marktpositie glastuinbouw met weerbare planten"

LTO Glaskracht Nederland wil samen met LTO Nederland, het bedrijfsleven en de overheid de weerbaarheid van groenten en teeltsystemen vergroten. Om dit te bereiken ontwikkelden de partijen een ambitieus programma: 'Healthy Plants, Healthy Planet'. Voor dit vijfjarige project is een overheidsbijdrage van jaarlijks €12 miljoen nodig.

Het uitgangspunt van het programma is dat de glastuinbouw in 2030 nog beter verbonden is met de natuur en omgeving. Dit betekent dat er geen emissies meer plaatsvinden naar het milieu en er nagenoeg geen residuen op groenten, planten en bloemen achterblijven. Met dit ambitieuze plan kan de Nederlandse glastuinbouw wereldwijd een sterke marktpositie verwerven met een duurzaam geteeld product.

Om de doelstelling van het programma te behalen zijn meer onderzoek, scholing en stimulerende instrumenten nodig. LTO Glaskracht Nederland en LTO Nederland doen een beroep op de overheid, het bedrijfsleven en partners.

Programma’s versnellen
De glastuinbouw werkt al hard aan de doelstelling in deelprogramma’s als Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid. Het middelenpakket wordt vanuit de EU sterk gesaneerd en het beschikbaar krijgen van duurzame alternatieven is een langdurig proces. Dit proces vraagt om een versnelling en die is opgenomen in het programma ‘Healthy Plants, Healthy Planet’. Om dit programma te realiseren is een miljoeneninvestering nodig. Weerbare rassen en teeltsystemen moeten worden ontwikkeld en laag-risico middelen, alsmede IPM-integreerbare middelen en robuustere biologische bestrijders, moeten sneller beschikbaar komen. Door het sterke innovatieve karakter van de glastuinbouw kunnen deze middelen, met nieuw te ontwikkelen precisietuinbouw, op verantwoorde wijze worden ingezet.

Circulaire kas
Zoals in de visie van LTO Glaskracht Nederland is verwoord vormen sterke, weerbare planten en het biologische ecosysteem de basis voor de circulaire kas en hier hoort duidelijk aandacht voor de omgeving bij. Dit sluit sterk aan bij de maatschappelijke behoeftes om te komen tot meer biodiversiteit en een klimaatneutrale productie van voeding en groen.

Glastuinbouwondernemers investeerden al aanzienlijk, maar lopen nu tegen grenzen aan om hun duurzame ambities waar te maken. Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Glaskracht Nederland: “Om een echte doorbraak te realiseren wil LTO Glaskracht Nederland samen met het bedrijfsleven en andere partners investeren in een meerjarig uitvoeringsprogramma Plantgezondheid 2030. We vragen de overheid nadrukkelijk hieraan te participeren.”

Bron: LTO Glaskracht / Helma Verberkt


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven