Inventarisatie onderdeel van subsidieprogramma ‘Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties’ van Provincie Noord-Holland

Ontwikkelingsbedrijf NHN en PHB gaan kansrijke verduurzamingsprojecten aanjagen

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) en Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) zijn door de provincie gevraagd om samen met de gemeenten, de parkmanagementorganisaties en de ondernemers projecten op te zetten om duurzaam beheer en verduurzaming op bedrijventerreinen te realiseren. Kansrijke initiatieven kunnen vervolgens een beroep doen op de subsidieregeling van het programma ‘Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties’ (OTW).

Gemeenten en ondernemingen maken veel gebruik van OTW. Intussen heeft de Provincie Noord-Holland aan twintig bedrijventerreinen subsidie toegezegd. De toegekende bedragen variëren tussen de 10.000 euro en 25.000 euro. Gedeputeerde Jaap Bond: “Het doel is om binnen twee jaar op tien bedrijventerreinen in Noord-Holland duurzaam beheer te organiseren waar dit nu nog niet is. Op nog eens tien bedrijventerreinen waar al wel duurzaam beheer is georganiseerd zetten we in op verduurzaming. Een goed georganiseerd duurzaam beheer is een randvoorwaarde voor het opstarten van een verduurzamingstraject.”

De opdracht aan Ontwikkelingsbedrijf NHN en PHB start met een inventarisatie van kansrijke bedrijventerreinen. Kansrijke bedrijventerreinen met breed draagvlak voor investeringen in de verduurzaming komen in aanmerking voor de OTW-subsidie. Hiermee kan een gebiedscoördinator worden aangesteld die samen met de ondernemers tot een visie en uitvoeringsplan komt, welke vervolgens kan worden uitgevoerd. Na een jaar wordt deze nieuwe aanpak geëvalueerd. Op nationaal niveau sluit de aanpak van provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf NHN en PHB aan bij BE+, een nationaal initiatief om 250 bedrijventerreinen energiepositief te maken.

Nieuwe commissaris
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord op 4 oktober 2018 is de nieuwe commissaris van ONHN voorgesteld, Bart de Steenhuijsen Piters.

Dr. De Steenhuijsen Piters treedt op 1 januari 2019 aan, na het aftreden van commissaris Gerrit Valk. Dr. De Steenhuijsen Piters is manager van de afdeling ‘Sustainable Economic Development & Gender’ bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam en heeft daarvoor diverse functies in binnen- en buitenland bekleed voor het KIT. Hij streeft ernaar om zijn mondiale kennis ten goede te laten komen voor de regio Noord-Holland Noord vanuit een toezichthoudende functie. De Raad van Commissarissen van ONHN bestaat vanaf 1 januari 2019 uit: John van der Starre (voorzitter), Marinus Wisselink en Bart de Steenhuijsen Piters.

“Ik heb gedurende mijn carrière veel ervaring opgedaan met de interactie tussen overheden en bedrijven. In de loop der jaren is mijn focus steeds meer verschoven van internationaal naar mijn eigen directe omgeving. Ik wil de kennis die ik bezit, onder andere over de transities waar we inzitten of die eraan komen, inzetten ten behoeve van mijn directe omgeving. Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft een taak om de bedrijven die uiteindelijk de transities moeten inzetten te ondersteunen en ik kijk er naar uit om vanuit mijn rol als toezichthouder daar een bijdrage aan te kunnen leveren.”

Bron: NHN

 


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven