Naar verwachting derde week oktober aanvraag

Brancheorganisaties gaan voor algemeen verbindend verklaring

De Brancheorganisaties (BO) Groenten & Fruit en Sierteelt zijn een samenwerking van koepelorganisaties zoals LTO Glaskracht, Groenten&Fruithuis, VGB en VBN. De BO’s hebben onder andere tot doel om onderzoek te organiseren. De dragende koepelorganisaties verplichten hun leden tot een financiële bijdrage. Voor het verplichten van een financiële bijdrage van de niet aangesloten bedrijven kan een algemeen verbindend verklaring (AVV) aangevraagd worden. Naar verwachting wordt in de derde week van oktober een AVV aangevraagd voor de BO Groenten & Fruit en de BO Sierteelt. De heffing gaat alleen gelden voor bedrijven die als primaire producent zijn ingeschreven en een kasoppervlakte hebben groter dan 0,5 hectare. Veredeling en vermeerdering zijn uitgezonderd van afdracht. Plantum werkt naar eigen zeggen nu hard om ook de opkweekbedrijven vrij te houden van verplichte afdracht indien de AVV wordt verleend.

Welk probleem lost dit op?
In 2014 zijn de gesprekken begonnen voor het opzetten van de structuren van de BO’s. Het Productschap Tuinbouw was net opgeheven en de behoefte aan gezamenlijk onderzoek kon niet langer worden gefinancierd. Plantum heeft destijds haar achterban geraadpleegd waarna zowel de Afdeling Sierteelt als de Afdeling Voedingstuinbouw Zaden heeft besloten niet deel te willen nemen aan de nieuwe BO’s. Het standpunt van de Afdeling Voedingstuinbouw Opkweek was minder sterk positief of negatief en recent is vastgesteld om niet deel te nemen. Tot nu is er geen gezamenlijke mogelijkheid geweest voor onderzoeksfinanciering. Bedrijven hebben, in onder andere de topsector, onderzoek gedaan met selecte groepen van bedrijven. De ervaring leert dat in met name de teelt, maar helaas ook in de sierteeltveredeling, de meer strategische vragen niet van de grond zijn gekomen in deze financieringsstructuur. Bedrijven zijn vooral bereid om te investeren als het heel concreet toewerkt naar een toepasbaar resultaat. Een AVV zou voor de teelt dit hiaat oplossen.

Wat gaan ze doen?
De BO’s gaan zich richten op drie onderwerpen:

  • Plantgezondheid
  • Energie
  • Water

De projecten die uitgevoerd gaan worden dienen breed en pre-competitief te zijn waardoor een brede doelgroep er profijt van heeft. De organisatie van het onderzoek is niet te financieren vanuit de gelden die uit de AVV worden opgehaald wat stimulerend werkt om de overhead zo klein mogelijk te houden. Daarmee is meteen een groot verschil duidelijk ten opzichte van het voormalige Productschap Tuinbouw.

De basisregels voor BO’s zijn te vinden op de website van RVO.

Bron: Plantum


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven