LTO Glaskracht pleit bij kabinet voor €60 miljoen voor plantgezondheid

LTO Glaskracht Nederland is positief over de plannen van het kabinet voor 2019 en voelt zich gesteund in haar ambities door de waardering die koning Willem Alexander namens het Kabinet in de Troonrede uitsprak voor onder meer de glastuinbouw. De prioriteit die het ministerie van LNV concreet geeft aan geïntegreerde gewasbescherming, gezonde bodem en biodiversiteit zijn in lijn met de ambities van Verantwoorde Glastuinbouw.

Ondernemers in de glastuinbouw telen op een verantwoorde manier gezonde voeding en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie én aan de welvaart en het welzijn van burgers. Gezonde voeding met voldoende groenten en fruit is de basis voor een gezonde levensstijl. Tegen die achtergrond wijst LTO Glaskracht Nederland verhoging van de btw op groenten en fruit dan ook met klem af. ‘Het duurder maken van gezonde levensmiddelen heeft invloed op het koopgedrag van de consument. Focus voor de uit de hand lopende zorgkosten meer op preventie. Stop met het extra belasten van groente en fruit en verhoog de belasting op ongezonde levensmiddelen,’ stelt voorzitter Sjaak van der Tak.

Werkfit, ook voor de tuinbouw
De economische groei zorgt voor werkgelegenheid en dalende werkloosheid. Tegelijk staan er nog altijd veel mensen aan de kant. Er is een belangrijke rol voor het UWV en gemeenten om veel meer uitkeringsgerechtigden werkfit te maken. Dat vergt een persoonlijke benadering gecombineerd  met een activerender sociaal stelsel waarin waar nodig gehandhaafd wordt.

Bij het stimuleren van vaste dienstverbanden wordt voorgesteld de sectorfondsen af te schaffen en te komen tot een landelijk systeem met hoge premie voor tijdelijke arbeid en lage premie voor onbepaalde tijd dienstverbanden. Dit houdt geen rekening met sectoren die sterk vanwege de natuur en haar seizoenen van seizoensarbeid afhankelijk zijn. LTO Glaskracht Nederland bepleit de mogelijkheden om op enig niveau, sectorale WW-premies te blijven hanteren.

Duurzame teelt
Het Kabinet maakt met deze begroting voor onze ondernemers een goede start met verbeteringen in gewasbescherming en plantgezondheid, in lijn met ons voorstel voor een nieuws stelsel Groene Gewasbescherming. Samen met LTO Nederland bepleiten we een noodzakelijk extra financiële inzet op dit onderwerp ter grootte van €60 miljoen voor de komende vijf jaar.

De Nederlandse sierteeltsector onderscheidt zich door het brede assortiment snijbloemen. Het kabinet komt deze sector tegemoet door aandacht te hebben voor kleine toepassingen. Dit biedt kansen voor de omschakeling naar een duurzame teelt met minimale chemie. Het ministerie van LNV stelt budget beschikbaar voor kennisontwikkeling op het terrein van plantgezondheid. Dit is cruciaal voor verdere vergroening van de teelt. Wij vertrouwen erop dat LNV mede investeert in de ambities van de glastuinbouwsector om de weerbaarheid van plant- en teeltsystemen te vergroten.

Waterkwaliteit blijft speerpunt
Het kabinet stelt extra middelen beschikbaar voor verbetering van de waterkwaliteit. Voor glastuinbouwondernemers is dit positief nieuws. Diverse projecten die al in de steigers staan, hebben een extra bijdrage absoluut nodig om de onrendabele top te financieren. Dit biedt voor de glastuinbouw kansen om op korte termijn flinke stappen te zetten in het verbeteren van de waterkwaliteit. LTO Glaskracht Nederland hoopt daarnaast dat het kabinet de beperking van emissie van gewasbeschermingsmiddelen en medicijnen meer aan elkaar koppelt. Bijvoorbeeld door een extra zuiveringsstap bij de rioolwaterzuiveringen.

Zorg over vrije handel
LTO Glaskracht Nederland is bezorgd over de nog ongewisse uitkomst van de aanstaande brexit. De effecten van de brexit en van oplopende handelsconflicten in andere delen van de wereld vormen een bedreiging voor de vrije internationale handel. Recente berekeningen voorspellen 6% kostenstijging als gevolg van de brexit. Een dergelijke verzwaring van lasten is funest voor de glastuinbouw, waarin alle bedrijven zo sterk afhankelijk zijn van de internationale markt. Een dergelijke lastenverzwaring zet de bedrijfsresultaten en de werkgelegenheid zwaar onder druk. Tegen die achtergrond roept LTO Glaskracht Nederland het kabinet op alles op alles te zetten voor een zo soepel mogelijke brexit met minimale handelsbelemmeringen.

Foto in de index komt van de website van LTO Glaskracht.

Voor meer informatie:
LTO Glaskracht Nederland
www.ltoglaskracht.nl

 

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven