Beheersen biofilmvorming in leidingen

Recent zijn de betrokken partijen in het project “Beheersen biofilmvorming in leidingen” bijeengekomen. Dit tweejarig onderzoek moet de komende jaren meer zicht geven op hoe biofilmvorming in leidingen kan worden voorkomen en hoe we binnen een emissieloze teelt het water microbieel gezond kunnen houden.

Aanpak van het project

Binnen dit project wordt een gestandaardiseerde biofilmopstelling en protocol voor verkrijgen van reproduceerbare biofilmvorming ontwikkeld waarmee biofilmvorming gemeten kan worden en het effect van behandelingen tegen biofilmvorming kan worden vastgesteld (eind 2017 – eind 2018). Daarnaast worden strategieën ontwikkeld (2018) en getest (eind 2018 - 2019) om biofilmvorming te beheersen in irrigatieleidingen tijdens de teelt, en om biofilm op de leidingen tijdens een teeltwisseling te verwijderen. De strategieën zijn erop gericht om condities te creëren die ongunstig zijn voor biofilmvorming en moeten passen in een emissieloos teeltsysteem.


Biofilm-monitor

Afgesproken is om de door KWR ontwikkelde biofilm-monitor als standaardopstelling te gebruiken voor onderzoek naar het effect van desinfectie- en biocidemiddelen op biofilmverwijdering. De biofilm-monitor zal hiertoe worden gevuld met ringen van PE, wat normaal wordt toegepast in het irrigatieleidingwerk en worden aangesloten op gangbaar leidingwerk. Het systeem zal worden doorstroomd met een voedingsoplossing vanuit de tomatenteelt, waarbij omstandigheden worden nagebootst zoals die in een teeltsituatie ook voorkomen. Hierbij zal rekening worden gehouden met onder andere doorstroomsnelheid, stilstandtijd en temperatuur. De opstelling komt te staan bij de WUR in Bleiswijk; tijdens het WaterEvent op 4 oktober wordt het project besproken tijdens een onderzoekspitch.

In de eerste stap van het onderzoek wordt onderzocht of het hierboven genoemde systeem leidt tot de ontwikkeling van reproduceerbare biofilm en wordt onderzocht binnen welk tijdsbestek zich een stabiele biofilmconcentratie heeft ontwikkeld. In het tweede deel van het onderzoek worden de effecten van desinfectiemiddelen/-methoden en biociden op de biofilmvorming onderzocht met deze opstelling.

Keuze producten voor beperking biofilm
In de tweede fase wordt van vier producten de werking tegen biofilmvorming getest. In ieder geval worden de volgende producten hierin meegenomen:
  • Aqua 4D elektromagnetische behandeling van Planet Horizons Technologies
  • Ultrasone waterbehandeling van Advanced Waste Water Solutions BV
  • Microbiële preparaten van MICROBAC B.V.
  • Gestabiliseerde waterstofperoxide van Cindro B.V.
Er wordt binnenkort afgestemd of er nog andere middelen moeten worden getest.

Uitvoering en financiering project
Dit project wordt uitgevoerd door KWR Watercycle Research Institute en Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw en gefinancierd door Stichting Programmafonds Glastuinbouw, Topsector Water, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal en deelnemende leveranciers. Ook in de toekomst is geld nodig om dergelijk onderzoek uit te kunnen blijven voeren. Hiervoor is Kennis in je Kas (KijK) van belang om sectorbreed onderzoeksgeld beschikbaar te krijgen om zichtbaar voorop te blijven lopen in de ontwikkeling van de glastuinbouw. Dit onderzoek is een van de twee werkpakketten van “Microbieel gezond water voor de glastuinbouw”.

bron: Glastuinbouw Waterproof

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven