Op naar een emissieloos erf

De overheid hanteert de Kader Richtlijn Water waarin afspraken zijn gemaakt over de kwaliteit van het oppervlaktewater. Om ondernemers te stimuleren maatregelen te nemen om deze doelen te behalen zijn er subsidies beschikbaar. De laatste tijd worden resultaten bekend van de diverse projecten rond Schoon erf, Schone sloot. De resultaten zijn positief. Flynth krijgt steeds meer aanvragen over een ‘gesloten erf’. Kunnen de emissiestromen van het erf opgevangen en gezuiverd worden?
Goed voorbeeld doet …

Inmiddels is een belangrijk Flynth subsidieproject in de afrondende fase beland. Bij dit project is met behulp van een vloeistofdichte vloer, opvanggoten en een zuiveringsinstallatie daadwerkelijk een vloeistofdicht erf gerealiseerd. Dit houdt in dat alle erfafspoeling wordt opgevangen. En dan niet alleen van de fust, maar ook het reinigingswater van machines en water van de plaats van bolontsmetting. Het project is gerealiseerd met ondersteuning van POP3 subsidie. Collega ondernemers in de omgeving zijn geïnspireerd en zijn volop plannen aan het maken.

Maatlat Schoon Erf
In de Milieulijst 2018 is voor het eerst de Maatlat Schoon Erf opgenomen. Dit is een keurmerk voor een erfterrein waarop maatregelen zijn genomen om emissies te voorkomen. Met dit keurmerk kunnen getroffen maatregelen in aanmerking komen voor MIA (Milieuinvesteringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving). Daarmee is een fiscaal voordeel te behalen op de diverse investeringen.

Provinciale regelingen
Parallel hieraan zijn in enkele provincies subsidieregelingen opengesteld waar met behulp van cash subsidie een emissieloos erf gesubsidieerd kan worden. Deze subsidie loopt onder andere in Noord-Holland via het landbouwportaal. In de provincie Flevoland hebben enkele ondernemers vrij recent POP subsidie toegekend gekregen voor het realiseren van voorzieningen om erfwater en spoelwater op te vangen en te zuiveren.

Plan van aanpak cruciaal
Flynth begeleidt diverse ondernemers bij deze subsidietrajecten. Het belangrijkste bij de aanvraag is om een goed plan van aanpak te hebben. Vragen die dan gesteld worden zijn:
  • Over welke emissiestromen gaat het?
  • Wat zijn de factoren die voor emissie (kunnen) zorgen?
  • Hoe kunnen die emissiestromen opgevangen worden en welke voorzieningen zijn dan nodig?
Uitvoering is maatwerk
De uitvoering van het plan is vaak maatwerk waarbij een loonwerker in samenwerking met een installatiebedrijf meedenken over de voorzieningen die moeten worden aangebracht. Een spuitplaats of erfcompartiment vloeistofdicht inrichten is vrij definitief. U maakt het niet zomaar weer even open voor het aanpassen van leidingen. Een goede voorbereiding op dit punt is essentieel. De volgende vraag is waar het erfwater moet blijven. Veelal kan water met emissie restanten gebufferd worden in een vuilwatertank of silo. Na een regenbui komen hier de waterstromen samen. De omvang van deze buffer moet afgestemd zijn op de oppervlakte en de neerslag. En vervolgens kan het water worden aangeboden aan een zuiveringsinstallatie.

Ontwikkeling zuivering
Op het gebied van zuiveringsinstallaties zijn volop ontwikkelingen. In het najaar start een onderzoek naar het zuiveringsrendement van enkele installaties. Het onderzoek is specifiek gericht op erfemissie in de bloembollenteelt en moet onder andere een antwoord gaan geven op de vraag welke installatie geschikt is voor deze bedrijven. Ongetwijfeld zult u later het nodige kunnen lezen over dit onderzoek. Vanuit subsidieadvies volgt Flynth dit project met veel belangstelling.
Meer weten?

Wilt u iets doen met uw erf als gevolg van uitbreiding of onderhoud? Of wilt u een emissieloos erf realiseren? Begin tijdig met het maken van een plan en onderzoek welke subsidiemogelijkheden er beschikbaar zijn. Het is soms verrassend wat er op dat gebied allemaal mogelijk is. Wij zetten onze ervaring ook graag voor u in. Neem contact met ons op via subsidiedesk@flynth.nl of via 088 236 77 77.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven