Cumela treedt toe tot Toolbox Emissiebeperking

Nieuwe partij sluit zich aan in campagne voor emissiebeperking

Naast Nefyto, de Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland heeft ook Cumela Nederland zich aangesloten bij de Toolbox Emissiebeperking. Met de Toolbox willen de betrokken partijen telers en loonwerkers bewust(er) maken van emissieroutes op hun bedrijf en hen handelingsperspectief bieden om emissie te verminderen. Cumela vindt het belangrijk dat ook loonwerkers kritisch naar hun werkwijze met gewasbeschermingsmiddelen blijven kijken. Op www.toolboxwater.nl is actuele informatie te vinden over maatregelen om emissie te verminderen.
 
Verminderen emissie belangrijk
Cumela is samen met de leden al langer aan de slag om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. O.a. door het informeren van leden tijdens bijeenkomsten en in vakblad Grondig. Daarnaast doet Cumela ook mee aan verschillende projecten op dit vlak. Maurice Steinbusch (Cumela):
“Gewasbeschermingsmiddelen horen niet in de sloot, riool of naastgelegen percelen thuis. Het is belangrijk dat ook loonwerkers kritisch naar hun werkwijze met gewasbeschermingsmiddelen blijven kijken, in en rondom het erf en percelen. Toegang tot betrouwbare informatie over hoe de emissie terug te dringen, is belangrijk. Binnen de Toolbox komt deze informatie beschikbaar in afstemming met de andere deelnemers.”

Voorzitter van de Toolbox Emissiebeperking, Klaas Jilderda, is blij met de deelname van Cumela: “Alleen met inspanning van allen die gewasbeschermingsmiddelen toepassen, ik bedoel echt iedereen, zijn onze doelstellingen bereikbaar. De loonspuiters kunnen daarbij niet gemist worden, deelname van Cumela is een verdere stap vooruit.”

Een compleet pakket om emissie te verminderen
Bovenstaande partijen willen samen de emissie van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum beperken. Om de waterkwaliteitsdoelstellingen te kunnen halen én een effectief middelenpakket te behouden, is dat absoluut noodzakelijk. Met ondersteuning van CLM hebben zij informatiekaarten opgesteld met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Ook emissie vanaf het erf wordt in beeld gebracht en aangepakt met de Erfemissiescan Gewasbescherming en het Loket Erfemissie Gewasbescherming.

Daarnaast zijn op toolboxwater.nl zogenaamde Emissiereductieplannen geplaatst (ERP). Deze plannen zijn door toelatingshouders geschreven voor stoffen die vaak normoverschrijdend worden aangetroffen. Zij geven hierin aan op welke manier de industrie zelf emissie van deze stoffen verder gaat verminderen en ze vragen de gebruikers serieus werk te maken van de aanwijzingen daarvoor.
 
Voor meer informatie:
Cumela

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven