Glastuinbouw krijgt voorrang bij waterverdeling

Code geel afgekondigd vanwege aanhoudende droogte

Tholen - Door de aanhoudende heeft de Landelijke Co├Ârdinatiecommissie Waterverdeling (LCW) gisteren in hun 'Droogtemonitor' code geel afgekondigd. Het neerslagtekort dreigt de komende tijd naar een recordhoogte van 266 millimeter op te gaan lopen. Een neerslagtekort dat voor het laatst genoteerd werd in 1976. Bij het verdelen van zoet water krijgt de glastuinbouw, net als andere agrarische sectoren, voorrang, zodat de gewassen zo min mogelijk schade oplopen.

Voor hoog Nederland spreekt het LCW van een grondwaterstand die 'laag tot zeer laag' is. In polder- en kwelgebieden is de grondwaterstand 'gemiddeld tot laag'. Vooral op hoge zandgronden zijn de problemen groot, omdat daar geen zoet water uit andere gebieden aangevoerd kan worden. Met name de aanvoer uit de rivier de Rijn is fors afgenomen.

Verzilting
Tegelijkertijd dreigt in het lager gelegen westen van het land verzilting, omdat zout water steeds verder Nederland binnendringt omdat het grondwaterpeil daalt. Sjaak Langeslag, Hoogheemraadschap Rijnland: "Bij Gouda heeft Rijnland een inlaatpunt, waar rivierwater wordt binnengehaald uit de Hollandsche IJssel, die door de Rijn wordt gevoed. De Hollandsche IJssel mondt via de Nieuwe Waterweg uit in de Noordzee. Als de Rijnafvoer laag is, door langdurige droogte in Duitsland en minder smeltwater in Zwitserland, krijgt het zeewater door de verminderde tegendruk vanuit de Rijn, meer kans naar binnen te dringen. Als die indringing het inlaatpunt bij Gouda bereikt, dreigt verzilt water te worden ingelaten in het beheergebied van Rijnland.'

Om verzilting in West-Nederland tegen te gaan, wordt nu zoet water West-Nederland binnengelaten. De duur van deze maatregel, de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA), is moeilijk te voorspellen. Zolang de droogte aanhoudt en de zoetwateraanvoer beperkt is, zal de KWA van kracht blijven.

Beregenings- en onttrekkingsverboden
Ondertussen gelden er in diverse waterschappen beregenings- en onttrekkingsverboden om het grondwaterpeil niet nog verder te laten dalen. Onder andere Waterschap Drents-Overijsselse Delta kondigde woensdagavond 18 juli om 18.00 een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater aan. Beregening van gras- en akkerland is daar niet meer toegestaan in een gebied in de gemeente Staphorst en Hardenberg. Gietwater voor de glastuinbouw is uitgesloten van dit verbod, evenals bedrijfsmatige bloemen- en plantenteelt (uitgezonderd bloembollenteelt) en de bedrijfsmatige teelt van 'hoogsalderende groentes'.Publicatiedatum:
Auteur:
©Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven