Cumela Nederland:

"Positie loonwerk flink verbeterd in nieuwe certificatieschema PlanetProof"

De sectie Agrarisch loonwerk van Cumela Nederland is tevreden dat de voorwaarden met betrekking tot agrarisch loonwerk flink verbeterd zijn in het uiteindelijke vastgestelde certificatieschema PlanetProof. De huidige maatregelen in het huidige schema doen volgens Cumela Nederland meer recht aan een uitvoerbare loonwerkerspraktijk. De sectie heeft tijdens de hoorzitting en via schriftelijke inbreng voorgesteld voorwaarden in het conceptschema te wijzigen. Deze wijzigingen zijn grotendeels overgenomen.

Geen extra administratieve last
Zo stond in het concept nog de verplichting dat loonwerkers PlanetProof-telers binnen 72 uur na een bespuiting dienden te informeren over de uitgevoerde bespuiting. In de huidige versie is opgenomen dat de teler ervoor zorgt dat op het moment van de audit alle gegevens van de verrichte werkzaamheden op het bedrijf beschikbaar zijn. Dit biedt loonbedrijven de mogelijkheid via de gebruikelijke informatieverstrekking (vaak via de factuur) teler te informeren. Dit betekent dus geen extra administratieve last.

Hygiëne niet alleen voor loonwerkers
Was in een eerder concept het reinigen van machines alleen verplicht bij inhuur van een loonwerker, in de huidige versie is het nemen van hygiënemaatregelen een zaak voor iedereen in de keten. Dit geldt dus ook als er sprake is van eigen mechanisatie of samenwerkende telers. Risico's liggen namelijk in de gehele keten en niet specifiek voor loonwerkers.

Schoonspuiten niet verplicht
Bij uitruil van machines en werktuigen en bij uitbesteding van werk is nu opgenomen dat zorg gedragen wordt voor het gebruik van schoongemaakte machines ('leeggedraaid' en bezemschoon) om insleep van voornamelijk grondgebonden ziekten te voorkomen. In een eerdere versie was er nog sprake van standaard schoonspuiten. Dit is echter niet praktisch uitvoerbaar en niet betaalbaar.

Meer certificaten geaccepteerd

Ook had de sectie ingebracht dat niet alleen het bezit van een certificaat VoedselKwaliteit Loonwerk (VKL) voorgeschreven kan worden. In de huidige versie is opgenomen de loonwerker die wordt ingehuurd door een PlanetProof-teler beschikt over een VKL-certificaat, GlobalGAP-certiicaat of gelijkwaardig certificaat.

Invullen erfemissiescan
Ongewijzigd is de maatregel in het schema wat betreft erfemissies. Indien handelingen m.b.t. gewasbeschermingsmiddelen volledig of gedeeltelijk worden uitbesteed aan een (gemechaniseerd) loonbedrijf, dan voert het loonbedrijf zelf eens per drie jaar een zogeheten Erfmissiescan. Ieder jaar wordt tenminste 1 actiepunt uitgevoerd om erfemissie te voorkomen. Dit is alleen relevant zolang er nog actiepunten uit de scan kunnen worden uitgevoerd. Het loonbedrijf overhandigt schriftelijk bewijs aan de keurmerkhouder van het invullen van de Erfemissiescan, het opstellen van de lijst met actiepunten en het uitvoeren daarvan.

Bron: Cumela Nederland

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven