Groen Agro Control:

Nieuw analysepakket toetst nu ook plantenziekten in water

Groen Agro Control kan water nu nog verfijnder analyseren op levende organismen.
Het pakket 'Kiemgetal geconcentreerd' is als analyse ontwikkelt om naast algemene bacteriën en schimmels nu ook te kunnen toetsen op drie belangrijke plantenziekten in het wortelmilieu. En dan gericht op levende sporen daarvan. Ontsmet water kan namelijk beter via kiemgetallen (levend) dan via DNA-methoden onderzocht worden op sporen van ziekten. Ontsmet water is dan water na een ontsmettingstechniek ofwel water waaraan een ontsmettingsmiddel is toegevoegd.

In 'Kiemgetal geconcentreerd' wordt in water naast het algemeen kiemgetal van bacteriën en schimmels ook Fusarium spp., Pythium spp. en Phythophthora spp. getest. Omdat deze drie plantenziekten in een lage concentratie kunnen voorkomen, wordt het monsters eerst geconcentreerd alvorens de bepaling te doen. Zodoende kan dus verfijnder beoordeeld worden of ook de plantenziekten goed verwijderd zijn na ontsmetting.

Voorbeeld van een rapport 'Kiemgetal geconcentreerd' (LabCodes MZG).


De aantallen bacteriën en schimmels zijn weergegeven in k.v.e/ml.
Pythium en Phytophthora zijn bepaald op aan- of afwezigheid per 100 ml (+ of -)
Fusarium spp. is weergegeven in k.v.e. per 50 ml. Hier <1 dat wil zeggen afwezig in 50 ml.


Jaarlijks duizenden analyses
Watermonsters worden volgens beschreven hygiënisch protocol vóór en na een waterontsmetter genomen. Daartoe dienen speciale steriele flesjes met rode dop gebruikt te worden (zie foto). Het gaat tenslotte om wat er in het water zit, en ''gewone flesjes'' kunnen al sporen van micro-organismen bevatten. Verder dienen monsters ter controle uit een draaiende installatie genomen te worden. Het monster dient dezelfde dag gekoeld naar het lab te gaan, want het luistert heel nauw om de juiste getallen te interpreteren van bacteriën en schimmels in water.

In een schoon drainsilo kan na verloop van tijd aangroei van micro-organismen plaatsvinden. Groen Agro Control: "Dat is onwenselijk en ook interessant om te volgen. Maar voor controle van een installatie is een monster uit een silo niet representatief. Hoe koeler en hoe korter water wordt opgeslagen des te beter blijft het water schoon en zal het zuurstofniveau beter zijn."

Geen absolute normen
In 'vuil' water in de tuinbouw komen tot wel 3 miljoen (Log6 = getal met 6 nullen) kolonie vormende eenheden (k.v.e.) bacteriën per ml voor en tot wel 800.000 k.v.e. per ml aan schimmels. Dit soort getallen moeten beoordeeld worden op basis van de grote getallen. Zeker wanneer een ontsmetter beoordeeld wordt op goed functioneren. Bacteriën met 200.000 k.v.e. per ml moeten als een gelijk getal worden gezien als 500.000 k.v.e. per ml.

Uitgangspunt bij bepaling van kiemgetallen is dat één micro-organisme tot één kolonie uitgroeit op een voedingsbodem. Hoewel er geen normen zijn voor ontsmet water, is het wenselijk dat het aantal schimmels na ontsmetting nihil is. De regel die Groen Agro Control hanteert is dat ontsmet water voor 99,9% afdoding moet laten zien ten opzichte van niet ontsmet water. En dat wordt helaas niet altijd gehaald.

Aantal schimmels na ontsmetting
Het resultaat van een analyse zegt bijvoorbeeld dat het aantal schimmels na ontsmetting kleiner is dan 10 k.v.e. per ml (<10). Waarom wordt er niet kleiner dan 1 gerapporteerd? Dat heeft ermee te maken dat er voor analyse slechts 0,1 ml wordt ingezet in een verdunningsreeks. Daarvoor geldt dat dan het resultaat minimaal <10 k.v.e. per 1 ml kan zijn, nihil dus.

In termen van desinfectie wordt 99,9% een log3-reductie genoemd. Dat betekent dat 1 op 1.000 bacteriën na ontsmetting nog overleeft. Log 3 reductie wil zeggen 3 nullen minder. Telers zien waarden van kiemgetallen van 500.000 vaak als een veel hoger aantal dan 200.000 k.v.e. per ml. Maar in feite moeten deze grote getallen als gelijke waarden in termen van ontsmetting worden gezien.

Kiemgetallen
Het pakket 'Kiemgetal geconcentreerd' is ook goed te gebruiken om de sporendruk op stekgoed te meten of in water uit kiempluggen, aldus Groen Agro Control. Zodoende kan reeds in opkweek gecontroleerd worden en kan snel ingegrepen worden wanneer het niet in orde is. Sommige certificaten zoals GlobalGAP of QS vragen om specifieke analyse op proceswater. Zoals E. coli en Faecale Enterococcen. Dat vraagt weer om een andere analyse.

Kijk hier voor meer informatie.

Voor meer informatie:
Groen Agro Control


 

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven