Nationale Omgevingsvisie geeft richting aan provincies en gemeenten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is druk bezig met het schrijven van de Omgevingswet. Deze wet omvat in 2021 alle aspecten met betrekking tot ruimtelijke ordening en milieu. Een onderdeel van de wetgeving is het opstellen van omgevingsvisies. Hierin wordt onder andere vastgelegd waar welke functies zijn toegestaan en hoe omgegaan wordt met conflicterende belangen van verschillende functies.

Ruimteclaims voor bijvoorbeeld het natuurnetwerk moeten ingepast worden in het landelijk gebied. Ook de omgevingsaspecten spelen een cruciale rol, zoals het peil van grond- en oppervlaktewater. De bekende discussie "peil volgt functie" of "functie volgt peil" speelt een rol in de nationale omgevingsvisie.

Voorbereidingen provinciale omgevingsvisies
Terwijl het ministerie van BZK bezig is met de nationale omgevingsvisie, zijn de provincies al bezig met de voorbereidingen voor de provinciale omgevingsvisies (POVI). Die omgevingsvisies worden aanzienlijk concreter dan de nationale omgevingsvisie en kunnen daardoor een grote impact hebben voor de sector. Waar de gemeenten nog tot ruim na 2021 de tijd krijgen om de gemeentelijke omgevingsvisies te maken, hebben de provincies bij het ministerie van BZK aangegeven voor 2021 klaar te zijn met de provinciale omgevingsvisies. Het is dan ook van groot belang om vanuit de regio tijdig betrokken te worden bij het opstellen van die POVI's, stelt LTO Glaskracht Nederland.

"U heeft de mogelijkheid om via het regionale bestuur actief contact te zoeken met de provincie. De ongewenste effecten die op voorhand voorkomen kunnen worden, hoeven niet achteraf gerepareerd. Allerlei partijen, van industrie tot semi-overheden en natuurorganisaties horen bij het opstellen van de POVI's, dus het is aan de sector zelf om het eigen regionale belang goed onder de aandacht te brengen."

Bron: LTO Glaskracht Nederland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven