11 miljoen vanuit ministerie van LNV

WUR zet in op slimme oplossingen om broeikasgassen in te perken

Wageningen University & Research gaat een omvangrijk onderzoeksprogramma opzetten om in Nederland de broeikasgassen van landbouw en landgebruik terug te dringen. Zo kijken Wageningse onderzoekers onder meer naar klimaatneutrale kassen en slimme manieren om veehouderij, landgebruik en bos- en natuurbeheer vorm te geven. Het ministerie van LNV stelt daarvoor dit jaar ruim elf miljoen euro beschikbaar.

Wereldwijd zijn er afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden Celsius te houden. Die afspraken zijn gebundeld in het klimaatakkoord van Parijs en ook Nederland heeft dat akkoord getekend. Op landelijk niveau zijn nu afspraken gemaakt en gebundeld in het zogeheten Klimaatakkoord. Daarin staat hoe de vijf sectoren Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Industrie, Mobiliteit en Landbouw & landgebruik de gestelde doelen gaan behalen om broeikasgassen in te dammen.

Klimaatakkoord
Vanuit WUR werken de verschillende kennisinstituten samen aan slimme oplossingen om broeikasgasemissies uit de landbouw en landgebruik te beperken. Saskia Visser verzorgt de centrale coördinatie van de 3 portfolio’s waar Wageningen en haar partners een budget van ruim 11 miljoen euro voor krijgen. Dat geld komt van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het bedrag is onderdeel van de 300 miljoen euro die eerder dit jaar door het kabinet beschikbaar is gesteld om het effect van broeikasgassen tegen te gaan.

Aanpak
De drie portfolio’s, onder leiding van WUR-onderzoekers, zijn:
  • Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer, o.l.v. Gert-Jan Nabuurs
  • Kas als Energiebron, gecoördineerd door Sjaak Bakker
  • Klimaatslimme veehouderij, met Karin Groenestein en Ingeborg de Wolf als coördinatoren
Bij Bos - en Natuurbeheer gaat het onder meer om het actiever planten van een breder palet van boomsoorten in bossen op droge, arme gronden. Maar ook om stukken bosuitbreiding langs bijvoorbeeld snelwegen, of in kippenuitloop of andere agro-forestry combinaties.

Bij Kas als Energiebron wordt extra ingezet op vier nieuwe kassen die voldoen aan een set van eisen op de duurzaamheidsaspecten energie, water en emissie van nutriënten en gewasgezondheid. Bijvoorbeeld door natuurlijk en kunstlicht optimaal te benutten.

Binnen Klimaatslimme veehouderij kijkt WUR naar de reductie van methaan als broeikasgas bij melkvee, vleeskalveren, geiten en varkens. Voorbeelden zijn het gebruik van dichte stalvloeren en het frequent mengen en koelen van de mest.

Bron: WUR

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven