Sjaak van der Tak, LTO Glaskracht:

"Hoofdlijnen Klimaatakkoord realistisch voor glastuinbouw"

De op 10 juli gepresenteerde hoofdlijnen van het Klimaatakkoord bevestigen de gekozen richting in de energieverduurzamingsaanpak van de glastuinbouwsector. In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland zijn gehalveerd. ‘Uitdagend, maar zeker realistisch’, noemt Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Glaskracht Nederland, de hoofdlijnen.
 
Uitdagingen
De uitdagingen voor de glastuinbouw liggen op verschillende terreinen. Te weten: een uitbreiding van zeventien naar vijftig aardwarmtebronnen, de aanleg van warmtenetten voor rest- en aardwarmte, voldoende externe CO2, jaarlijkse nieuwbouw van 300 hectare energiezuinige kassen, een gestructureerde gebiedsaanpak in alle glastuinbouwregio’s, een koplopersaanpak voor innovators en intensivering van het programma Kas als Energiebron. Hiermee streeft de glastuinbouwsector naar een extra CO2-reductie van 1,8 Mton. Ten op zichte van de huidige CO2-uitstoot levert dit een totale reductie van 3,4 Mton op. Van der Tak: "Deze uitdagingen liggen in lijn met de door ons ingediende en vergaande voorstellen om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen, die eerder met de leden zijn vastgesteld in het visiedocument ‘Klimaatneutrale Glastuinbouw 2040’."
 
“Onze huidige energievoorziening vraagt om ingrijpende wijzigingen, maar de glastuinbouwondernemers zijn zich daar al lange tijd van bewust. Ondernemers in de glastuinbouw zijn en blijven koplopers. In alle tuinbouwregio’s zijn ondernemers samen met warmtecoöperaties, gemeenten en provincies bezig de klimaatdoelstellingen te vertalen naar hun bedrijfsvoering. Om deze gedreven houding van de glastuinbouw verder vooruit te krijgen, is het behoud van de huidige stimuleringskaders én gerichte inzet en ondersteuning van de rijksoverheid voor warmtenetten en CO2-afvang noodzakelijk. Ook zijn de aanpassing van regelgeving en tariefstructuren voor energievoorziening dringend nodig”, aldus Van der Tak.
 
Hoofdlijnen uitwerken
Na de zomer wordt het klimaatakkoord op basis van de hoofdlijnen verder uitgewerkt. De echte en stevige onderhandelingen over financiën, fiscaliteit en de uitvoering moeten dus nog plaatsvinden. Van der Tak: "Voor ons zijn dé hete hangijzers in deze discussie de financierbaarheid, de tarieven en de energiebelasting. LTO Glaskracht gaat net als bij huishoudens voor volledige compensatie van de opgelegde kosten. Als Den Haag mee gaat in onze uitgangspunten, is de glastuinbouwsector in 2040 vrij van fossiel", meent Van der Tak.
 
In het kader van het Klimaatakkoord is een expert- en stuurgroep actief, met ondernemers en stakeholders, om de plannen voor het Klimaatakkoord voor te bereiden. Dit proces wordt inhoudelijk en organisatorisch ondersteund vanuit Kas als Energiebron (samenwerking ministerie LNV en LTO Glaskracht Nederland). Verder wordt na de vaststelling van het Klimaatakkoord een transitiecollege Kas als Energiebron ingericht om de sectoraanpak aan te sturen.

Voor meer informatie:
LTO Glaskracht Nederland
www.ltoglaskracht.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven