John Meewisse, Meewisse Plants

Nullozing aangevraagd voor teelt bromelia

Meewisse Plants in het Drentsche Erica is gespecialiseerd in de teelt van twee van de bromeliasoorten: Guzmania (8 variëteiten) en Aechmea (6 variëteiten). Het bedrijf heeft hiervoor twee locaties van ieder 4 hectare. Van de totale oppervlakte is 70 procent uitgevoerd met rolcontainers. De laatste 18 weken van de Aechmeateelt vindt op een gesloten ondergrond met lavabed plaats. Het bedrijf heeft een aanvraag lopen voor nullozing.Voldoende regenwater
Voor gietwater gebruikt de bromeliakwekerij regenwater dat in twee regenwaterbassins van ieder 3.500 m3 wordt opgevangen. “Het watergebruik van Bromelia is laag”, zegt John Meewisse. “Ook in een periode van droogte hebben we voldoende regenwater tot onze beschikking. Het bassin is na de droge maand juni pas voor een kwart leeg. Alleen als het extreem lang droog blijft, moeten we aanvullen met leidingwater.”

Waterstromen in kaart gebracht
Adviesbureau Delphy heeft een Bedrijfscan Waterstromen uitgevoerd. De scan is onderdeel van het project Duursaam Glashelder, waar de bromeliateler aan meedoet. Het opgemaakte rapport is in aanwezigheid van het adviesbureau door Meeuwisse besproken met het bevoegd gezag, vertegenwoordigt door de uitvoeringsorganisatie RUD Drenthe en het Waterschap Vechtstromen. Uit dit overleg kwam naar voren dat het spoelwater van een SAF-filter terug moet in het bassin en niet naar de sloot mag. Met deze kleine aanpassing is de bromeliakwekerij klaar voor nullozing. De teler heeft goede begeleiding en adviezen van zowel Delphy als het bevoegd gezag gehad.

Voordeel van nieuwbouw
Om water te besparen heeft Meewisse bij de nieuwbouw in 2000 al veel leidingwerk laten aanleggen wat het water terugbrengt in het bassin. “Bij de nieuwbouw was er nog geen sprake van regels voor emissieloos telen. Door de waterstromen te centraliseren, hebben we het onbewust toch goed gedaan. Daar hebben we nu veel voordeel van. We hebben alleen de niet zichtbare, oude drainagepijpen die in de sloot uitkomen, moeten afdoppen.”

Bovenlangs watergeven
De teler geeft de bromelia’s in zowel de rolcontainers met open gaasbodem als op de gesloten teeltvloer water met de regenleiding. De ondergrond is gesloten met dichte folie waar anti-worteldoek over heen ligt. Het overtollige water loopt naar een draingootje en komt vervolgens in een drainput terecht. Van daaruit wordt het naar de drainwatersilo gepompt, maar gaat het eerst door een SAF-filter om het van organisch materiaal schoon te maken. Het drainwater wordt zonder ontsmetting hergebruikt. De bromeliateler mengt het drainwater op met regenwater. Voordat het water uit het regenwaterbassin in de schone dagvoorraad komt, gaat het water door een SAF-filter.

Laag waterverbruik

De bromelia gebruikt maar weinig water. Op 4 hectare is het waterverbruik onder zomerse omstandigheden maar 300 m3 per week. Hiervan komt 10 procent aan drainwater terug, wat wordt gefilterd. Deze 30 m3 levert 150 liter aan spoelwater op. “We vragen ons af wat de invloed van deze 150 liter aan spoelwater in een sloot is”, aldus de teler. “Toch zullen we ons naar de wetgeving rond emissieloos telen moeten schikken. Maar het moet wel uitvoerbaar en controleerbaar zijn.”

bron: Glastuinbouw Waterproof

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven