Studiegroep Bio-energie

Houtpellets en laagwaardige biomassa meer in beeld

Dankzij de SDE+ subsidie neemt het aantal houtstookprojecten fors toe. Dit geeft een groeiende vraag naar houtige biomassa. Door meer oogst, achterstallig groenonderhoud en minder export komt er ook meer biomassa beschikbaar. Echter kan dit door de grote vraag mogelijk leiden tot een stijging in de biomassaprijs. Hierom wordt gekeken naar andere soorten biomassa zoals laagwaardige biomassa en houtpellets.


Dit bleek tijdens de bijeenkomst van de studiegroep bio-energie. De studiegroep bracht een bezoek aan de biomassacentrale Ede, die 30.000 huishoudens van warmte voorziet. Deze bijeenkomst richtte zich op houtpellets. In het najaar besteedt de ondernemersgroep aandacht aan laagwaardige biomassa.

Verwarring over emissies
De laatste tijd is er meer verzet tegen biomassacentrales. Er is daarbij veel verwarring over de emissies van houtstookinstallaties. Onterecht worden biomassacentrales vergeleken met houtkachels en open haarden van particulieren. Een houtkachel stoot circa 100 keer zoveel fijnstof uit per eenheid warmte als een biomassacentrale met een doekenfilter, en een open haard stoot zelfs 1000 keer zoveel fijnstof uit. Desondanks is de luchtkwaliteit in delen van het land niet zo goed. Al met al is er meer positieve en feitelijke berichtgeving nodig ter ondersteuning van de maatschappelijke discussie. Onlangs is al een brochure rondom duurzaamheidsaspecten van houtige biomassa uitgebracht.

Houtpellets als alternatief voor houtchips
In het licht van mogelijke prijsfluctuaties, is het stoken op houtpellets (houtkorrels) mogelijk een interessant alternatief. Ebbing Osinga van Granuul Invest illustreerde op de bijeenkomst dat de markt voor deze pellets vele malen groter is dan de markt van lokale houtige biomassa. Hiermee kunnen de pellets voor een stabielere prijs worden geleverd. Granuul beheert eigen bosterreinen en terreinen van derden in de Baltische staten en oogst daar hout op een verantwoorde wijze. Van het hout worden houtpellets gemaakt die gecertificeerd zijn als duurzame biomassa (o.a. FSC). Graanul Invest kan een langjarig contract afsluiten en heeft ook mogelijkheden om deel te nemen in biomassa-installaties.

Aanvullend presenteerde Marc van Bemmel van WES Wood mogelijke technieken voor houtpellet verbranding. Deze kenmerken zich door een relatief eenvoudige (en kleinere) techniek met lagere investerings- en onderhoudskosten dan een vergelijkbare verbrandingsinstallatie op snippers. Daarnaast kunnen deze technieken veelal sneller op- en afregelen en kunnen ze sneller worden gebouwd. Er is in de SDE+ regeling van 2018 een aparte categorie opgenomen voor dit type branders.

Studiegroep Bio-energie

De Studiegroep wordt georganiseerd door en voor telers met een bio-energie-installatie, zoals een houtketel of (co)vergister en telers die hernieuwbare restwarmte, biogas of groene CO2 afnemen of interesse daarin hebben. De Studiegroep wordt vanuit het programma Kas als Energiebron van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van LNV door BlueTerra en de telers georganiseerd.

Bron: Kas als Energiebron

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven