Leden Royal FloraHolland stemmen in met nieuwe tarieven

De leden van Royal FloraHolland hebben ingestemd met de nieuwe tarieven en contributie voor 2018. CFO Steven van Schilfgaarde benadrukte dat het tarievenvoorstel tot stand is gekomen na uitgebreide consultatie van de leden. Voorafgaand aan de stemming vond een stevige discussie plaats tussen leden onderling en tussen leden en de directie. Resultaat van de stemming was dat met ruim 73% van de stemmen het voorstel is aanvaard.

Prioriteiten 2018
In zijn toelichting ging Steven van Schilfgaarde in op de noodzaak van een nieuwe tariefstructuur. Deze is nodig om het commitment van leden over de volle breedte van de coöperatie te verzekeren. In 2018, met Van Schilfgaarde als CEO, zal de focus liggen op de verdere uitbouw van Floriday, het digitale platform voor de sierteeltsector. Daarnaast zijn prioriteiten het programma Integrale Logistieke Bedrijfsvoering (ILB) en het verbeteren van de dagelijkse dienstverlening.

Coöperatie 2020

Jack Goossens, voorzitter van de raad van commissarissen, stond stil bij de afronding van het programma Coöperatie 2020. Dit programma heeft geresulteerd in de pilot ledenraad. Bij het vormgeven en inrichting van de ledenraad zullen de leden intensief worden betrokken in de vorm van bijeenkomsten. “Ik denk dat we later zullen concluderen dat Coöperatie 2020 het begin is geweest om het Royal FloraHolland van de 21e eeuw opnieuw uit te vinden”, zei Goossens.

Afscheid Lucas Vos
Lucas Vos blikte terug op de afgelopen vier jaar als CEO, met bijzondere aandacht voor de strategie Royal FloraHolland 2020. Aan het slot van zijn bijdrage bedankte hij iedereen voor de samenwerking in de afgelopen vier jaar en wenste hij de sierteeltsector een bloeiende toekomst.

Raad van Commissarissen
Tijdens de ALV werd Joris Elstgeest herbenoemd voor een laatste termijn. Commissaris Cees van Rijn was niet herkiesbaar. In zijn plaats is Pascal Visée benoemd. Hij zal voorzitter van de audit commissie worden.

Over Royal FloraHolland
Met 100.000 transacties per dag en duizenden soorten bloemen en planten is Royal FloraHolland d grootste internationale marktplaats in de wereld. Royal FloraHolland heeft een jaaromzet van 4,6 miljard euro en 4.291 leden waarvan 615 buitenlandse leden. Er zijn circa 2.500 klanten. In 2016 zijn er totaal 12,5 miljard stuks bloemen en planten verkocht. Momenteel zijn er 38 veilingklokken verdeeld over 5 vestigingen (Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg, Eelde en Veiling Rhein-Maas).


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven