Henk Meints

"Bodem Resetten óók financieel interessant"

Tholen - “Er is steeds meer bewijs dat Herbie doseringen naar beneden kunnen, terwijl de doding van bodemziekten net zo goed gaat. Met name jaarrond telers van chrysanten vonden in eerste instantie dat er (n.a.v. een eerder onderzoek van de WUR) geen prijsvoordeel was ten opzichte van stomen, maar daar komt nu dus verandering is.” Dat vertelt Henk Meints, teelspecialist en al jaren betrokken bij onderzoeken van de WUR naar bodemverbetering en gewasbescherming. Volgens Henk zit het onderzoek naar en de toepassing van het Bodem Resetten t.o.v. andere methoden in de lift. In onderstaande vertelt hij over recente bevindingen en ontwikkelingen in het toepassen van Herbie.In het proces van Bodem Resetten wordt de bodem met bacteriën op een niet-chemische manier gedesinfecteerd. Dat kan bijvoorbeeld met het plantaardige middel Herbie, dat Henk enkele jaren geleden samen met Wageningen UR ontwikkelde. Wanneer dit middel, een eiwit dat gewonnen wordt uit plantaardige reststromen, in de vochtige grond gespit wordt, moet de bodem enkele weken wordt afgedekt. Bacteriën gaan dan aan het werk en rekenen af met tal van bodemziekten, die tot nog toe alleen effectief met chemische middelen te grazen genomen konden worden.

“In het onderzoek ging het om testen met doseringen van 24 ton Herbie per hectare. Meer kennis van doseringen was er toen niet. Pogingen om onderzoek gefinancierd te krijgen voor een vervolg liepen in Nederland dood. Anders is dat in het buitenland. 3 veldproeven op rij in Italië leerden dat doseringen van 5 ton per hectare 3 maal getest in 4 herhalingen op 5 pathogenen ook nog steeds meer dan 99% effectief bleven op schimmels, waardoor zelfs buitenteelten in beeld komen voor de toepassing. Het feit dat Bodem Resetten pathogenen doodt maar het goede bodemleven via een omweg verbetert, maakt dat deze systematiek van duurzaam bodembeheer steeds meer terrein wint t.o.v. het klassieke stomen.”Het Italiaanse onderzoek is inmiddels in Italië gepresenteerd en in samenwerking met het Italiaanse bedrijfsleven wordt marktintroductie aldaar voorbereid. Een presentatie van de Italiaanse bodemziekte specialist Andrea Minuto is hier te vinden.

BRIën
Er is nog een tweede ontwikkeling in het Bodem Resetten en wel het toepassen ervan in combinatie met ‘inunderen’. Dit ‘onderwater zetten’ van het perceel is in de bollenteelt een gangbare methode om de bodem te ontsmetten, maar succes is niet verzekerd. “Voor bollentelers die met inunderen toch nog problemen ondervinden, gaan wij (Thatchtec, het bedrijf waarvoor Meints werkzaam is, red.) een discussie proberen te starten met telers over het nieuwe systeem BRIën (BodemResetten+Inunderen).”“Bij BRIën wordt vlak voor het inunderen Herbie product toegevoegd aan de bodem. Dit moment is cruciaal om het anaerobe bacterie proces echt te starten en te versnellen en om variaties in het perceel beter te beheersen. Je hebt waarschijnlijk een bepaalde reductie som nodig (redoxpotentiaal maal uren) voor doding, stellen onderzoekers in de USA. De verkenning die op basis van ons initiatief met een bollenteler vroeg in 2017 is begonnen middels lab en veldproeven, heeft biochemische data opgeleverd die dit bewijzen. Daarbij is ook gebleken dat de succesvolle lage doseringen Herbie uit Italiaans onderzoek met folie afdekking, overeenkomen met de resultaten van redoxmetingen tijdens BRIën. 4 tot 7 ton per hectare is al voldoende om de redoxpotentiaal (maat voor bacteriewerking en doding van ziekten) optimaal naar beneden te krijgen. In alle gevallen met alleen water (inundatie) bleef de redoxpotentiaal ontwikkeling duidelijk achter. Logisch, want in water zit geen bacterievoeding en als dat ook niet in de bodem zit, schiet je tekort en neemt de kans op bestrijding van zuur of D. dipsaci aaltjes duidelijk af.”

Het rapport met resultaten van deze verkenning vindt u hier.Water i.p.v. folie

Bestrijding van het tulpenzuur vanuit de grond (Chlamydosporen) komt nu met Herbie reëel in beeld. En de biochemische processen verlopen door het toevoegen van Herbie al goed vanaf 10 graden grondtemperatuur. “Deze discussie achten wij nodig om argumenten en feiten van telers te vernemen om financiering voor doorontwikkeling van BRIën te kunnen beargumenteren. Het gaat daarbij niet zozeer om systeemontwikkeling, want die is in feite klaar, maar primair om de relatie Temperatuur-Herbie dosering-Redoxsom-Doding van pathogenen echt benoemd te krijgen zodat voor telers een advies kan worden ontwikkeld.

Bij testen in kuipen bleek verder dat BRIën de groei van binnen 1 week geplante lelies bij alle doseringen stimuleerde en een betere stand gaf dan bij alleen inunderen of Bodem Resetten met te weinig water. BRIën is dus Bodem Resetten met water als afdekking en geen folie. Zelfs redoxpotentialen gingen naar beneden onder de met Herbie behandelde laag doordat het water het overschot aan elektronen door het bacterieproces goed naar beneden geleidt. Of dit daar ook tot (secundaire) doding leidt zodat niet zo zwaar op inwerkdieptes van Herbie hoeft te worden geleund, moet ook nog verder onderzocht worden.”


Voor meer informatie:
Thatchtec bv
Henk Meints
Agro Business Park 10
6708 PW Wageningen
T: 06 3045 9779
F: 0317.450189
E: henkmeints@gmail.com
www.BodemResetten.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven