Inpassingsplan “Reparatie Tuinbouw Bommelerwaard” gewijzigd

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat Provinciale Staten het inpassingsplan “Reparatie Tuinbouw Bommelerwaard” gewijzigd hebben vastgesteld. Dit inpassingsplan met bijbehorende stukken ligt van 12 oktober 2017 tot en met 22 november 2017 ter inzage. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn beroep instellen bij de Raad van State.

Het reparatieplan betreft het inpassingsplan Tuinbouw Bommelerwaard (2015), dat het ruimtelijk kader biedt voor de herstructurering van de glastuinbouw en paddenstoelenteelt. In het reparatieplan zijn enkele technische correcties in de planbegrenzing, de regels en de basiskaarten vastgelegd.

Mede naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen hebben Provinciale Staten het plan op enkele onderdelen gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen.

Zo wordt in de extensiveringsgebieden een maximale inhoud van 750m3 toegestaan voor (bedrijfs-) woningen binnen de bestemming Bedrijf (artikel 5.2.2. onder b) en binnen de bestemming Wonen (artikel 12.2.2. onder e). Aldus wordt aangesloten bij de regeling voor het buitengebied zoals die door de gemeente Maasdriel wordt opgesteld.

Voorts is de begripsbepaling van artikel 1.52 (Paddenstoelenteelt) zodanig aangepast dat naast mestfermentatie ook compostering wordt uitgesloten. Tevens wordt ter duiding van het begrip halffabricaat toegevoegd dat het gaat om geënte substraten die reeds een deel van het groeiproces elders hebben doorlopen.

Zie voor meer informatie de Staatscourant.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven