Pikken boeren en tuinders graantje mee?

Gaan boeren en tuinders profiteren van de gunstige vooruitzichten voor de economie en de groei van de koopkracht? Pikken zij een graantje mee van de bestedingsruimte die wordt voorzien? "Dat zou zomaar eens de vraag kunnen zijn na de presentatie van de Miljoenennota 2018", zegt LTO Nederland voorzitter Marc Calon. "Verder zie ik weinig nieuws in wat vandaag gepresenteerd is. Ik had op terrein van klimaat en energie meer verwacht."

Met de Miljoenennota is ook het Belastingplan 2018 gepresenteerd. Daarin is onder meer opgenomen de afschaffing van de Landbouwregeling per 1 januari. Alle agrarische ondernemers moeten dan een BTW-boekhouding gaan voeren. LTO Nederland vindt, gezien de late behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer, het noodzakelijk dat de invoering met minimaal een jaar wordt uitgesteld. "Ondernemers hebben onvoldoende voorbereidingstijd. Daarom zouden wij graag zien dat deze maatregel wordt uitgesteld. Het gaat om circa 22 miljoen euro die naar de schatkist gaat. Geef dat geld dan in ieder geval de bestemming innovatie en onderzoek."

Agrarisch onderwijs
In de begroting van Economische Zaken is wel geld (6,2 miljoen euro) vrij gemaakt om de kosten voor het groeiend aantal studenten in het hoger agrarisch onderwijs en de universiteit te compenseren, tegelijkertijd daalt de bijdrage van EZ aan de AOC's en het groen VMBO, omdat het aantal leerlingen daalt. In totaal daalt de bekostiging van groen onderwijs van 793 miljoen euro in 2017 naar 784 miljoen in 2018. "De agrarische sector is blijkbaar in trek als meer studenten aan HAS en WUR gaan studeren. EZ financiert deze groei. Helaas wordt het verschil in bekostiging met niet-groen onderwijs niet opgelost. Dat is jammer."

Topsectoren
Boeren, onderwijs en overheid gaan samen invulling geven aan de transitie naar een natuur-inclusieve landbouw en een duurzaam voedselsysteem: via de Topsectoren Agri&Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en via de Strategische Ontwikkelagenda Groen Onderwijs. Zo worden mensen opgeleid met de juiste kennis en vaardigheden. "LTO Nederland ziet daar een pluspunt in de EZ begroting. We gaan er vanuit dat het nieuwe kabinet deze insteek overneemt en investeert in deze agenda's."

NVWA
Het kabinet heeft voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit incidenteel 25 miljoen euro gereserveerd. "Geld is één en niet onbelangrijk, maar voor ons is vakkundig toezicht belangrijker. Dat is niet altijd hetzelfde als meer geld in een dienst steken."

Energie en klimaat
"We missen in deze Miljoenennota ambitie als het gaat om klimaat en energie. We zetten in op het nieuwe kabinet. We hebben als agrarische sector een stevige opdracht, maar ook mogelijkheden."

De Nederlandse economie groeit en dat is gunstig voor de koopkracht, de werkloosheid daalt en het aantal banen neemt toe. "Tegelijkertijd zien we krapte ontstaan op de arbeidsmarkt. Boeren en tuinders die personeel nodig hebben daar nu al last van."

"Wat mij verder opvalt in de begroting van EZ is het aantal keren dat de woorden voedsel (127), natuur (258) en veilig (93) voorkomen. Beduidend vaker dan veehouderij, klimaat en economie."

Bron: LTO Nederland

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven