KWIN Glastuinbouw 2016-2017:

WKK geeft minder kostprijsvoordeel

Uit de nieuwe Kwantitatieve Informatie voor de Glastuinbouw blijken de verschillen in kostprijs tussen wel of geen WKK gebruiken bijna weg te vallen. De CO2 voetafdruk met gebruik van WKK voor de warmtevraag blijft nog wel gunstiger. Bij verschillende teelten ligt ondanks de lagere energiekosten de gemiddelde bedrijfseconomische kostprijs boven de gerealiseerde verkoopprijs. De schaalgrootte van de bedrijven blijft toenemen, het areaal van de belangrijkste teelten is verder gekrompen.

Dit blijkt uit de 25ste editie van Kwantitatieve informatie voor de Glastuinbouw, die vandaag bij Wageningen UR Glastuinbouw verschijnt. In deze versie zijn gegevens opgenomen over het verloop van de arealen van de verschillende teelten, richtprijzen voor de bedrijfsuitrusting en voor de belangrijkste gewassen een berekening van de opbrengsten, kosten en het bedrijfsresultaat.


Het bedrijfsresultaat wordt nu berekend op basis van de gemiddelde bedrijfseconomische kostprijs. Deze kostprijs is net genoeg om net geen winst te maken, maar wel alle kosten vergoed te hebben. Voor een gezonde bedrijfsvoering moet de verkoopprijs hier boven liggen. Met deze gemiddelde kostprijs berekening krijgt de tuinder een hulpinstrument in handen bij verkoop van zijn producten.

Voor de gemiddelde bedrijfseconomische kostprijs is een berekening gemaakt van de productie kosten en het aandeel van de vaste kosten. Deze kosten zijn toegerekend aan de aanvoer in de betreffende aanvoer periode. Voor de groenten en snijbloemen is deze kostprijs berekend voor elke aanvoerperiode van vier weken of verschillende plantingen. Voor de planten is dit berekend voor de productie van 1000 planten.

Omdat er steeds meer vraag is naar het milieueffect van de teelten is bij elke teelt de CO2 voetafdruk berekend, opgedeeld over de verschillende productie factoren. Bij het samenstellen van de periodiek verschijnend naslagwerk, zijn de volgende bevindingen naar boven gekomen.
 
Sectorbreed
Schaalvergroting zet door. Het areaal bestaat uit 69 % uit bedrijven groter dan 3 ha en 53% groter dan 5 ha. Het aantal bedrijven is sinds 2000 met 70% afgenomen en nu bezit 21 % van de bedrijven, 880, 69% van het glastuinbouwareaal. Het groente areaal neemt af sinds 2012. Het areaal tomaat groeide in de periode 2000 tot 2013 met 56%, de arealen tros- en cherrytomaat zijn in die periode verdubbeld ten koste van de vlees- en ronde tomaat. Tot 2010 groeide het areaal paprika met 22% t.o.v. 2000, sindsdien is het areaal 17% afgenomen. Het aandeel groen is afgenomen ten gunste van rood. Snijbloemen areaal daalde 50% sinds 2000. De arealen roos en chrysant zijn met resp. 70% en 50% gekrompen. Het areaal bloeiende potplanten kende een sterke groei van 40 % sinds 2000, maar dit stabiliseert de laatste jaren.
 
Bedrijfseconomisch
Verschillen in teeltwijzen geven verschillen in kostprijs en leiden tot grote verschillen in de CO2 voetafdruk. Bij verschillende teelten ligt de gemiddelde bedrijfseconomische kostprijs boven de gerealiseerde verkoopprijs. Het gunstig effect op de kostprijs van het gebruik van WKK is door de lagere terugleverprijs afgenomen, maar gebruik van WKK heeft nog wel een gunstigere CO2 voetafdruk.

KWIN
De Kwantitatieve Informatie voor de Glastuinbouw 2016 - 2017 (KWIN 2016 - 2017) kost € 199,00 (incl. €11,26 BTW) en is te bestellen door te mailen naar receptie.glastuinbouw@wur.nl Vermeld in de mail "KWIN 2016 - 2017", het gewenste aantal exemplaren, contactpersoon en uw volledige adres, telefoonnummer en eventueel intern ordernummer.

De KWIN 2016 - 2017 is ook af te halen in de vestiging van Wageningen University & Research, businessunit Glastuinbouw, Violierenweg 1, 2665 MV te Bleiswijk. Wij vragen u dan een eenmalige machtiging in te vullen voor het bedrag van € 199,00 incl. € 11,26 BTW.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.