Rijnlandse samenwerking voor herstructurering bollenareaal

De gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen, de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM) en het hoogheemraadschap van Rijnland hebben de overeenkomst Wateropgave en bollengrondcompensatie Duin- en Bollenstreek ondertekend. De gemeenten en Rijnland willen gezamenlijk de kansen benutten om de herstructurering van het bollenteeltcomplex en de watersysteem- en waterkwaliteitsverbetering te combineren.Insteek is initiatieven van grondeigenaren tot herverkaveling, kavelvergroting en daarmee samenhangende wijzigingen in het stelsel van watergangen zoveel mogelijk te faciliteren en waar mogelijk niet afhankelijk te maken van complexe, tot kosten leidende planologische procedures.

Rijnland voert in het kader van het NBW-investeringsprogramma 2015-2024 een groot aantal waterhuishoudkundige werken uit in de Duin- en Bollenstreek. Deze werken zijn van groot belang voor de waterbeheersing en waterveiligheid in het gebied. Daarnaast komen ze ten goede aan of worden specifiek uitgevoerd ten behoeve van een duurzame, toekomstbestendige bollenteelt en de beoogde herstructurering en modernisering van de Greenport.

De gemeenten hebben hun gezamenlijk ruimtelijk beleid voor het buitengebied vastgelegd in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG). In de ISG is ook vastgelegd dat bollengrondcompensatie moet plaatsvinden als de bestemming van bollengrond via een bestemmingsplanherziening wordt gewijzigd. Alle bollengrond die door deze herzieningen verloren gaat, dient elders in de Duin- en Bollenstreek gecompenseerd te worden. Deze bepaling wordt mogelijk gemaakt via een betalingsmethodiek voor bollengrondcompensatie, die wordt uitgevoerd door de GOM.

Gemeenten en Rijnland houden in bovengenoemde periode een water- en bollengrondbalans bij, waarin alle door hen uitgevoerde projecten worden geadministreerd die ten koste gaan van bollengrond of juist bollengrond opleveren. Deze water- en bollengrondbalans wordt door GOM geadministreerd. Indien uit de slotbalans een vermindering van bollengrondbestemming blijkt, dan ontstaat de verplichting tot bollengrondcompensatie volgens de vigerende regelgeving. De betrokken partijen maken dan gezamenlijk afspraken over de betaling hiervan. Gedurende de looptijd van de ondertekende overeenkomst worden geen afzonderlijke bollengrondcompensatie- of productieovereenkomsten per project gesloten. De ondertekende overeenkomst eindigt op het moment dat Rijnland het investeringsprogramma heeft afgerond c.q. tot ieder bestemmingsplan Buitengebied tenminste eenmaal is geactualiseerd.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.