Op weg naar de emissieloze kas

Gebiedsgericht monitoren en handhaven, evenals meer samenwerking tussen twee waterschappen, zeven gemeenten en glastuinbouwsector in West- en Oostland zijn de komende jaren de belangrijkste actiepunten voor het Afsprakenkader waterkwaliteit en glastuinbouw. Doel is om een goede kwaliteit van het oppervlakte water te krijgen dat voldoet aan Europese eisen (KRW).

Gezamenlijke aanpak
De gemeenten Westland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Zuidplas, LTO Noord Glaskracht regio Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Delfland tekenden in 2014 het regionale afsprakenkader. Hiermee gaven de partijen uitdrukking aan de wens om gezamenlijk de emissies van de glastuinbouw naar oppervlaktewater en bodem in het gebied van de twee genoemde waterschappen terug te brengen tot nagenoeg nul in 2027 voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Daarvoor is overleg tussen de waterschappen, gemeenten, omgevingsdiensten en de sector van groot belang. Door de handhaving tussen de verschillende regio’s meer op één lijn te brengen, ontstaat een meer level-playing-field voor de glastuinbouwbedrijven.

Gebiedsgericht meten
“Alle partijen wilden een beter afstemming met elkaar voor een gezamenlijke aanpak om de doelstelling van emissievermindering te halen”, zegt projectleider Hermine Erenstein van Hoogheemraadschap van Delfland. “Dit voorjaar hebben we geconstateerd dat met alleen afstemming de doelstelling niet op tijd wordt gehaald. Daarvoor is een nog intensievere samenwerking tussen de partijen nodig en een gebiedsgerichte aanpak, zoals deze al in enkele polders in het Delflandse gebied gebeurt.”

Voor het Afsprakenkader is besloten dat de gebiedsgerichte monitoring en handhaving in 2018 ook in andere gebieden wordt uitgerold. Het Hoogheemraadschap van Delfland wil samen met de handhavers van de gemeenten in het werkgebied alle tuinbouwgebieden in 2021 onder handen hebben genomen.

Individuele benadering
“Deze aanpak is door de individuele benadering van de glastuinbouwbedrijven en het opsporen van de lozingen voor ons arbeidsintensief, maar heeft wel effect. Doordat de tuinders weten dat we 24/7 de waterkwaliteit monitoren, is er minder vervuiling. Het gaat ook om bewustwording dat er nog steeds lozingen zijn, waardoor de waterkwaliteit achteruit gaat”, laat de projectleider weten. “In het gebiedsgerichte traject informeren we de tuinders dat ze bij calamiteiten of teeltwisseling contact op kunnen nemen met de gemeente, de beheerder van het rioolstelsel, om de lozing aan te kondigen zodat er op het riool geloosd kan worden. Door tijdig contact en onderlinge afstemming met gemeente en hoogheemraadschap, kan een lozing op de sloot mogelijk worden voorkomen.”

Collectieve zuiveringen
In het werkgebied van Hoogheemraadschap van Delfland zijn 98% van de glastuinbouwbedrijven op het riool aangesloten. Collectieven voor het zuiveren van restwaterstromen, die zich in dit werkgebied bevinden, moeten hun businessplan voor eind van dit jaar bij de gemeente indienen.

Vanuit de samenwerking in het Afsprakenkader bekijken gemeenten en waterschap het ingeleverde businessplan.

Bron: Glastuinbouw Waterproof

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.