Veel voordelen clustering waterzuivering voor individuele bedrijven

Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen. Zuiveringsinstallaties moeten dan de gewasbeschermingsmiddelen met minimaal 95% verwijderen uit het te lozen water. Het betreft drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater.

De zuiveringsplicht heeft zowel betrekking op lozing via de riolering als op het oppervlaktewater en geldt voor ieder individueel glastuinbouwbedrijf. Het is tevens mogelijk om een cluster te vormen.Diverse bedrijven hebben zich reeds in een cluster aangemeld om gezamenlijk het afvalwater te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. Het voordeel van het meedoen aan een cluster is kostenbesparing en het krijgen van mogelijke uitstel van verplichting van afvalwaterzuivering tot uiterlijk 01-01-2021 (i.p.v. 01-01-2018 voor individuele bedrijven).

Om als cluster in aanmerking te komen voor het uitstel, zal in 2016 een businessplan moeten worden ingediend. In juni 2016 is het standaard businessplan collectieve waterzuivering bekend gemaakt. Het is van groot belang om nu voorbereidend werk te doen:
  • Inventariseren van de afvalwaterstromen binnen de individuele bedrijven van het cluster.
  • Nagaan welke mogelijkheden er zijn om het afvalwater te zuiveren en bepalen of de betreffende installatie(s) ook voor andere doeleinden inzetbaar zijn.
  • Nagaan of clustering in uw specifieke situatie voldoende (kosten)voordelen biedt.
AAB NL en ScamiloN werken samen bij hun adviesdiensten voor deze waterclusters. Om het cluster en de clusterleden te ondersteunen bij het voorbereidende werk, bieden zij teeltgroep-bijeenkomsten aan. Individuele kwekers kunnen aan de hand van een inventarisatielijst die wordt verstrekt, hun eigen afvalwaterstromen in kaart brengen. Vervolgens komen de kwekers per teeltgroep bijeen in een groep van 6-10 kwekers. Aan de hand van de ingevulde inventarisatielijsten kan zeer specifiek ingegaan worden op de aspecten die voor de betreffende kwekers van belang zijn. Op deze wijze krijgen de kwekers inzicht in de volgende zaken:
  • Welke uitdagingen zijn er de komende jaren op het gebied van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen?
  • Welke technieken zijn beschikbaar voor de toekomstige uitdagingen?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor clustering?
  • Is clusteren zinvol?
Klik hier voor meer informatie op de website van AAB

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.