Leent u wel eens personeel uit tegen betaling?

Het gebeurt bijna iedere lijnrijder wel eens dat hij even een chauffeur of medewerker aan een ander “uitleent”. Maar bent u zich ook bewust dat dit dan geregistreerd moet staan bij de Kamer van Koophandel in het kader van de Wet Waadi? Doet u dit niet, dan kan bij controle een enorme boete het gevolg zijn.

Registreren in het handelsregister
Stelt u arbeidskrachten aan anderen ter beschikking oftewel leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dat sinds 1 juli 2012 vermelden in het Handelsregister. Dit is het gevolg van een wetswijziging die uitbuiting van werknemers wil terugdringen. Deze wet heet Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De wet is voor u van belang als u arbeidskrachten ter beschikking stelt. Dit kan bedrijfsmatig of niet-bedrijfsmatig zijn. De wet heeft ook gevolgen voor ondernemingen die arbeidskrachten inlenen.
 
Wie heeft met deze wet te maken?
Iedere onderneming of rechtspersoon die arbeidskrachten ter beschikking stelt, moet dit registreren in het Handelsregister. Dit geldt voor zowel ondernemers die bedrijfsmatig als niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen. Bij bedrijfsmatig moet worden gedacht aan uitzendbureaus, uitleenbureaus, payrolling-bedrijven en banenpools. Bij ondernemingen die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, is het van belang dat dit geen onderdeel is van de reguliere bedrijfsactiviteiten.
 
Wat is ter beschikking stellen van arbeidskrachten?
In de wet staat: 'het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht of leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst verrichten van arbeid.' Concreet zijn 3 elementen van belang:
  • Er is een onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een andere onderneming.
  • De onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt, krijgt hiervoor een vergoeding van de onderneming aan wie de arbeidskrachten ter beschikking zijn gesteld.
  • De arbeidskracht die ter beschikking is gesteld werkt onder toezicht en leiding van de onderneming aan wie hij ter beschikking is gesteld.
Moet u actie ondernemen?
Als u arbeidskrachten al dan niet bedrijfsmatig ter beschikking stelt, dan moet u dit doorgeven aan de Kamer van Koophandel.
Stelt u bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking?
Als u bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt, pas dan uw bedrijfsactiviteit aan in het Handelsregister. Dit kan via dit formulier. Vul bij ondernemingsactiviteiten in: 'ter beschikking stellen van arbeidskrachten'. Het aanpassen van de bedrijfsactiviteit is gratis.
Stelt u niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking?
Als uw onderneming niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt, dan kunt u dit bij de KvK via dit vragenformulier. Vul bij 'Uw vraag' in: Bij deze maak ik er melding van dat mijn bedrijf niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt. Vermeld uw naam, uw bedrijfsnaam én uw KvK-nummer.

Kijk voor meer informatie op de website van de Kamer van Koophandel

Bron: VGB

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven