Geen lager energietarief voor tuinbouwbedrijven in moeilijkheden

Vanaf 1 januari 2016 wordt aan het verlaagde energiebelastingtarief op aardgas voor tuiniersbedrijven de voorwaarde verbonden dat het bedrijf geen onderneming in moeilijkheden is. Dat schrijft staatssecretaris Van Dam in een brief aan de Tweede Kamer.

Onder een bedrijf in moeilijkheden wordt verstaan:
a. de verbruiker heeft verzocht om uitstel van betaling van een belastingschuld, maar dit verzoek is door de ontvanger onherroepelijk afgewezen omdat hij het bedrijf niet of niet langer levensvatbaar acht;
b. de verbruiker heeft aan zijn schuldeisers een verzoek gedaan een crediteurenakkoord te sluiten tot vermindering of kwijtschelding van de uitstaande vorderingen;
c. aan de verbruiker is surseance van betaling toegestaan als bedoeld in artikel 222 van de Faillissementswet;
d. de verbruiker is bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet.

"Volgens de formulering in punt 20 van genoemde richtsnoeren gaat het kort gezegd om ondernemingen die zonder staatssteun vrijwel zeker gedoemd zijn op korte of middellange termijn te verdwijnen", staat in de uitleg van de wijziging.

Dit alles is geregeld in de Fiscale verzamelwet 2015. Bij de behandeling van de Fiscale verzamelwet 2015 heb ik u toegezegd met uw Kamer te zullen delen hoe deze voorwaarde in de lagere regelgeving verder is ingevuld. Over de wijzigingen heeft overleg plaatsgevonden met LTO Glaskracht. Inmiddels is duidelijk dat zowel het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag als de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag zullen worden aangepast.

De teksten van deze wijzigingen, die worden meegenomen in het fiscale eindejaarsbesluit en de fiscale eindejaarsregeling, hier terug te vinden. Daarbij is ook de toelichting bij deze wijzigingen vermeld.

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven