Verduurzaming glastuinbouw door extra CO2 van ROAD-project

CO2 uit het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD) is op dit moment de aantrekkelijkste optie om op korte termijn de CO2-levering naar de Nederlandse glastuinbouwsector te verhogen. Hiermee kan de glastuinbouw de verdere verduurzaming door gebruik van onder andere aardwarmte en restwarmte via de warmterotonde, doorzetten. Dat blijkt uit een studie van TNO waarin de kansen voor extra CO2-bronnen voor de glastuinbouw zijn verkend.Voldoende CO2 is een voorwaarde voor de toepassing van bijvoorbeeld aardwarmte en restwarmte. Er komt dan immers geen CO2 meer vrij uit de verbranding van aardgas. Daarom is de glastuinbouw op zoek naar andere CO2 bronnen. TNO heeft de belangrijkste opties naast elkaar gezet. Naast ROAD zijn CO2 uit afvalverbrandingscentrales en uit biogas belangrijke routes om het tekort op te vullen.

Beslissing ROAD in 2016
Het ROAD-project had door zeer lage CO2-emissieprijzen al een tijdje te kampen met een aanzienlijk financieringsgat. ROAD is van plan CO2 van de nieuwe E.ON kolencentrale op de Maasvlakte af te vangen en op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee. In de TNO studie is gekeken naar een alternatieve opslaglocatie Q16-Maas dat dichter bij de kust ligt dan het oorspronkelijk beoogde gasveld P18-4. Hierdoor is de aanleg van een dure pijpleiding op zee niet nodig. Als het gasveld leeg is en dus vol met ca. 2,7 Mton CO2, kan het gebruikt worden als buffer voor OCAP-CO2. Hiermee zou OCAP zijn leveringscapaciteit kunnen verdubbelen en de leveringszekerheid verhogen. De gezondheids-, veiligheids- en milieurisico’s van CO2-afvang, -transport en opslag zijn zeer beperkt.

Op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2016 zal er door de partijen een investeringsbeslissing worden genomen voor de nieuwe optie voor CO2 opslag. In 2019 zou dan de eerste CO2 afgevangen kunnen worden bij de energiecentrale en ook geleverd aan OCAP.

Actieplan CO2
Mede op basis van deze studie van TNO werkt LTO Glaskracht Nederland samen met de overheid aan een actieplan CO2 voorziening om het CO2 tekort op te vullen en dus te werken aan de verdere verduurzaming van de glastuinbouw. In het actieplan is CO2 levering vanuit het ROAD project voor OCAP een belangrijke optie, maar daarnaast is nadrukkelijk ook aandacht voor CO2 bronnen voor levering aan glastuinbouwgebieden buiten het huidige leveringsgebied van OCAP.

Download hier het rapport "CO2-voorziening voor de glastuinbouw"

Bron: Kas als Energiebron

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven