omzet gestegen van 260 naar 350 miljoen

Vijf jaar Veiling Rhein-Maas

Op 29 november 2010, precies vijf jaar geleden, draaiden de acht veilingklokken van Veiling Rhein-Maas voor het eerst. Hoewel het feestje naar aanleiding van dit jubileum bescheiden zal zijn, is er wel reden om met een goed gevoel terug te kijken op vijf jaar Veiling Rhein-Maas.

De totstandkoming van Veiling Rhein-Maas was een oude wens in de Euregio. Veel kwekers en handelaren vonden drie klokveilingen in een klein gebied te veel van het goede. Alle fusieplannen liepen echter spaak totdat Landgard en FloraHolland elkaar vonden in de joint venture, die nu Veiling Rhein-Maas heet.De start was een uitdaging. Uit drie verschillende veilingen met hun eigen systemen en culturen moest één nieuwe veiling gevormd worden. Die veiling moest zich met een autonome prijsvorming, een voldoende breed assortiment en een uitgekiende dienstverlening bij haar doelgroepen bewijzen. Met name daarop waren de inspanningen de afgelopen vijf jaar gericht. De groei van Veiling Rhein-Maas is sinds 2010 bovengemiddeld: van 260 miljoen euro naar 350 miljoen euro bruto omzet in vijf jaar. Dat is een ontwikkeling tegen de stroom in. In Nederland verliest de veilingklok meer terrein aan de directe verkoop. Veiling Rhein-Maas groeit.

Van meet af aan was samenwerking het middel om daartoe te komen. Veiling Rhein-Maas zocht het contact met klanten om te ontdekken, waar nog hiaten in het aanbod zaten en vond kwekers om dat aanbod in te vullen. Het inzicht in het beschikbare aanbod groeide onder andere door invoering van een jaaraanvoermelding voor aanvoerders van potplanten. Door deze jaaraanvoermelding eind 2014 te digitaliseren, kan de daaruit voortvloeiende informatie makkelijker worden gebruikt. Zo kunnen aanbod en vraag nog beter op elkaar worden afgestemd en kunnen aanvoerexcessen worden voorkomen.

Veiling Rhein-Maas bevordert stelselmatig de contacten tussen aanvoerders en klanten. Tijdens bijeenkomsten voor aanvoerders en klanten (o.a. de jaarlijkse klanten- en aanvoerdersdag) en tijdens `Together active´ (waar aanvoerders in de foyer van het veilinggebouw hun producten direct aan klanten presenteren) ontstaan goede contacten. Zo vergroten beide doelgroepen hun inzicht in de kansen en dat versterkt uiteindelijk de veiling.

Sinds kort heeft Veiling Rhein-Maas een eigen klantenmagazine, `Rhein-Maas Temperamenten´. Daarin staan het product, het verhaal en de mensen daarachter en de rol van het veilingbedrijf centraal.

Wat nog niet voldoende is gelukt, is het binden van grotere Nederlandse klanten aan de locatie Herongen. Dat heeft bijvoorbeeld juridische redenen zoals belasting of bedrijfsvorm. Toch heeft de marktplaats Veiling Rhein-Maas in de afgelopen vijf jaar voor aanvoerders en klanten in de regio en daarbuiten duidelijk aan belang gewonnen.

Ruimte – of liever het gebrek daaraan – is een rode draad door de geschiedenis van vijf jaar Veiling Rhein-Maas. Door het beschikbaar komen van een extra hal begin 2015 is dit voorlopig opgelost.

Voor een uitgekiende dienstverlening, waren twee elementen essentieel. Uit drie culturen van de oude veilingen moest één nieuwe worden gedistilleerd (van Veiling Rhein-Maas). Verder moesten de bestaande systemen up-to-date worden gemaakt. Inmiddels zijn de oude culturen grotendeels vervaagd en is er een nieuwe cultuur ontstaan. Van medewerkers wordt verwacht, dat ze werken vanuit heldere normen en waarden: elkaar begrijpen, respect hebben, moedig zijn en elkaars partner zijn. Met elkaar en in contact met klanten en aanvoerders.

Aan het doorontwikkelen en verbeteren van werkmethodes en systemen wordt voortdurend gewerkt. Een belangrijke mijlpaal was de investering in de nieuwe klokkenwand. Aanvoerders kunnen daardoor via de veilingklok beter hun product positioneren en belangrijke informatie tonen, die voor klanten bij hun koopbeslissing van meerwaarde kan zijn.

De uitdaging voor de komende jaren is om de mogelijkheden van digitalisering nog beter te benutten. Processen moeten verbeteren en de kennis over het aanbod willen we beter verzamelen en delen.

bron: veiling Rhein-Maas

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven