onderzoek Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek

Risico op kanker door glyfosaat niet waarschijnlijk

Het is onwaarschijnlijk dat glyfosaat zorgt voor verhoogd risico op kanker bij mensen. Dat concludeert de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid EFSA op basis van een toetsing van onderzoek van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek IARC, een agentschap dat ressorteert onder de wereldgezondheidsorganisatie WHO. De conclusie van de EFSA zal worden meegewogen wanneer de Europese Commissie een besluit neemt of glyfosaat opgenomen blijft in de lijst van toegestane werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen in de Europese Unie.

De EFSA bevestigt de resultaten van eerder uitgevoerde risico-evaluaties en concludeert dat het onwaarschijnlijk is dat het gebruik van de herbicide glyfosaat een risico vormt voor de ontwikkeling van kanker bij de mens. Er worden nieuwe veiligheidsregels voorgesteld waardoor het risico op residuen van glyfosaat in voeding verder afneemt. Een expertgroep van de EFSA met vertegenwoordigers van verschillende toelatingsinstanties uit de lidstaten adviseert een grens voor blootstelling aan te houden via een acute referentie dosering van 0,5 milligram per kilo lichaamsgewicht.

Experts achten het onwaarschijnlijk dat glyfosaat schade kan veroorzaken aan het DNA van mensen en een bedreiging voor de volksgezondheid is omdat de stof kankerverwekkend zou zijn. Experts uit alle lidstaten met uitzondering van één delen de opvatting dat de epidemiologische data en ook dierproeven geen bewijs bieden voor een causaal verband tussen blootstelling aan glyfosaat en de ontwikkeling van kanker bij de mens. Het IARC beschouwt glyfosaat als mogelijk kankerverwekkend. Dat de EFSA die conclusie niet deelt kan worden verklaard doordat de experts zich niet alleen baseren op studies waarop het IARC zich baseerde, maar daarnaast ook verschillende andere onderzoeken bij de beoordeling betrokken.

Bron: AgriHolland

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven