Nederlandse bloembollensector toont sterke verduurzaming

Forse reductie CO2 in bollensector

De Nederlandse bloembollensector loopt voorop op het gebied van energiebesparing en CO2-reductie. Ondanks een toename in productie is in vijf jaar tijd het totale energieverbruik gedaald met 23,6% en de CO2-uitstoot verminderd met 27,1%. Daarbij zijn ook kwaliteit en gezondheid van de bloembollen verbeterd. De cijfers zijn fors hoger dan met de Rijksoverheid is afgesproken. Ed Nijpels, voorzitter SER-commissie Borging Energieakkoord, heeft de cijfers bekend gemaakt en roept andere agrosectoren op het goede voorbeeld van de bollensector te volgen en gebruik te maken van de daar opgedane kennis en technieken. De presentatie van de energiecijfers vond plaats bij bloembollenbedrijf Gebr. Menting in Espel (NOP) waar diverse maatregelen getroffen zijn voor duurzame productie.Meerjarenafspraken Energie
De Nederlandse bloembollensector maakt sinds 1995 zogeheten Meerjarenafspraken Energie met de Rijksoverheid. De afspraken zijn:
  • jaarlijks 2,2% minder energie gebruiken
  • jaarlijks 0,4% meer duurzame energie opwekken
  • nieuwe bedrijven zijn in 2020 energieneutraal
Om deze doelstellingen te behalen werkt de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) nauw samen het ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en ondernemers in de sector.

Resultaten
In de afgelopen 5 jaar zijn de volgende resultaten behaald in de Nederlandse bloembollensector:
  • vermindering van energieverbruik per hectare bij de teelt met 18,1%
  • vermindering van energieverbruik per 1000 stuks bij de broeierij met 41,2%
  • vermindering van energieverbruik in de totale sector met ruim 1 petajoule (PJ)
  • stijging van het aandeel zelf opgewekte duurzame energie in de totale sector naar 9,5%
  • daling van de CO2-uitstoot van de totale sector met 27,1%


Toekomst

De KAVB ziet voldoende mogelijkheden om verder te gaan op de ingeslagen weg en wil met EZ en RVO afspraken te maken over de periode tot 2030, inclusief een investeringsprogramma voor projecten. André Hoogendijk, adjunct-directeur van de KAVB: “Er zijn bedrijven in de sector die in de afgelopen vijf jaar maar liefst 80% minder energie zijn gaan gebruiken. Dan kunnen we toch niet tevreden zijn met 27% CO2-reductie? Nu is juist het moment om verder te gaan.” Als typisch Nederlandse sector ziet de KAVB niet alleen mogelijkheden in de export van bloembollen maar ook van kennis: “Technieken voor het gebruik van warme lucht of het efficiënt bewaren van een versproduct zijn natuurlijk ook toepasbaar in andere sectoren in zowel binnen- als buitenland. Kennis is net als onze bloembollen een waardevol exportproduct.”


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven