Welk effect heeft natrium bij snij-cymbidium?

Door een vrijstelling voor recirculatie werd in de snijcymbidiumteelt tot voor kort geen drainwater hergebruikt. Omdat inmiddels voor snijcymbidium ook emissienormen gelden, is onderzoek gestart om vast te stellen bij welk natriumniveau nadelige effecten op de gewasgroei optreden.In een praktijkproef zijn bij een gelijkblijvende EC van 0,8 in de gift, verschillende Na-concentraties meegegeven. Deze hebben dus een lagere ‘voedings EC’ dan de controlebehandeling zonder Na. Bij 3,5 en 5 mmol/l Na zijn vanaf februari 2015 afwijkende symptomen in het blad ontstaan. Dat is inmiddels doorgezet in afgestorven bladpunten/bladeren. Dit is het kaliumtekort, opgewekt door de lagere K-concentratie in de gift en door remming van de K-opname door een hoge Na-concentratie.

In het eerste teeltjaar was nog geen nadelig effect op de productie zichtbaar, omdat de bloemtakken al voor de start van de behandelingen aangelegd waren. In de loop van 2014 is een eerste cymbidiumbedrijf gestart met hergebruik van drainwater en is het hergebruik gemonitord. In het eerste teeltjaar zijn geen nadelige effecten van het hergebruik geconstateerd. Omdat snijcymbidium een meerjarig gewas is, waarbij negatieve effecten op productie en kwaliteit pas na lange tijd zichtbaar worden, wordt het onderzoek voortgezet met een tweede teeltjaar. Dit onderzoek wordt gefinancierd door de gewascoöperatie Snij-Cymbidium, het Productschap Tuinbouw en Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

bron: Wageningen UR Glastuinbouw (Arca Kromwijk)

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven