Meld collectief voor zuivering spuiwater voor 1 december

Per 1 januari 2018 geldt een zuiveringspercentage van 95% voor individuele glastuinbouwbedrijven. Dit staat in het op 12 oktober jl. gepubliceerde hoofdlijnenakkoord met betrekking tot verplichte zuivering van restwaterstromen op glastuinbouwbedrijven. Collectieve oplossingen zijn ook mogelijk. Deze dienen voor 1 december te zijn gemeld bij LTO Glaskracht Nederland via het aanmeldformulier.

Glastuinbouwbedrijven hebben een individuele zuiveringsplicht van hun restwater, maar hebben de mogelijkheid om een collectieve oplossing toe te passen. Voorbeelden hiervan zijn AquaReUse, de gebiedsoplossingen in Dinteloord en Bommelerwaard en de biologische zuivering in Drenthe. Deze passen in het akkoord indien ze het gewenste zuiveringspercentage realiseren. De sector staat nu samen met de waterschappen en gemeenten voor de uitdaging om in korte tijd nieuwe kansrijke gebiedscollectieven te verkennen en te initiëren.

Collectieven voor zuivering hebben, onder voorwaarden, de mogelijkheid om uitstel te krijgen op de zuiveringsplicht. Dit geldt voor maximaal 3 jaar, tot uiterlijk 1 januari 2021. Dat betreffende collectief dient dan wel voor 1 december 2015 te zijn aangemeld bij LTO Glaskracht Nederland. In 2016 kan het idee technisch en economisch worden uitgewerkt tot businessplan. Op basis van het businessplan en de in te dienen aanvraag voor maatwerk, beoordeelt bevoegd gezag eind 2016/begin 2017 of maatwerk wordt toegepast. Afhankelijk van de onderbouwing bepaalt bevoegd gezag wanneer het collectief moet zijn gerealiseerd.

Een collectief kan in veel gevallen voordeel bieden ten opzichte van een individuele zuivering, zowel op het gebied van investeringen/exploitatiekosten als op efficiëntie en storingsgevoeligheid. Belangrijk bij een collectief is dat de samenwerking gezocht wordt tussen collega-ondernemers en bevoegd gezag. Die samenwerking geeft gelijk de mogelijkheid om vooruitlopend op het collectief de emissie te verminderen. Aan de hand van actuele waterkwaliteitsgegevens kunnen onbewuste lozingen opgespoord worden. In gebiedsgerichte projecten bij hoogheemraadschap van Delfland zijn daar al goede resultaten mee geboekt. Inmiddels zijn ook in andere gebieden, zoals Vierpolders en de regio Venlo, stappen in deze richting ondernomen.

Aanmelden collectief
Het aanmelden van een collectief is in principe vrijblijvend. Indien een collectief niet voor 1 december 2015 is aangemeld, kan deze geen aanspraak maken op de mogelijkheid om het collectief na 1 januari 2018 in gebruik te nemen. Aanmelden van een collectief gaat via het aanmeldformulier.

Bezoek voor meer informatie één van de Waterdagen of neem contact op LTO Glaskracht Nederland via e-mail water@ltoglaskracht.nl.

Bron: LTO Glaskracht Nederland


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven