Glastuinbouw 2050: 20% kleiner, maar wel klimaatneutraal

In 2050 wil de Nederlandse glastuinbouw klimaatneutraal zijn en in 2030 zal al een forse stap zijn gezet. Deze grootse uitdaging zal behaald worden door maatregelen ín de kassen: zuinigere teeltwijzen, zuinigere kassen en hergebruik van warmte. En door levering áán de kassen van duurzame energie (elektriciteit en warmte). Daarbij zullen per regio flexibele oplossingen mogelijk zijn, zoals aansluiting bij een warmtenet, gebruik van aardwarmte of flexibel elektriciteitsgebruik op momenten dat er goedkope zon- en windenergie is. Een WKK-installatie wordt dan aangezet voor stroomlevering als elektriciteit duur is. Een deel van de glastuinders kiest voor de teelt van specialties waarvoor alleen een elektrische aansluiting nodig is, ook voor verwarmen dus. Omdat elektriciteit de komende jaren steeds schoner en zonder CO2 wordt geproduceerd, levert de glastuinder zo een bijdrage naar klimaatneutraal. In de studie schetsen de beelden "flexibiliteit" en "all-electric" de toekomstige energiehuishouding van de glastuinbouw.

Dat blijkt uit de studie "Visie glastuinbouw 2030 klimaat en energie" die CE Delft heeft verricht voor LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie van Economische Zaken en LTO Glaskracht Nederland hebben in de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020 afgesproken een visie te ontwikkelen op de aanpak van de energieverduurzaming van de glastuinbouwsector na 2020. In het kader van het programma Kas als Energiebron (KaE) van EZ en LTO Glaskracht Nederland wordt al jaren succesvol gewerkt aan en onderzoek gedaan naar zuiniger teeltwijzen (Het Nieuwe Telen, kassen, betere belichting, aardwarmte). De Nederlandse glastuinbouw is mede daardoor op energiegebied één van de meest innovatieve sectoren en heeft internationaal een flinke voorsprong.Afname areaal
In het rapport wordt uitgegaan van een flinke afname van het areaal: 20% tot 2050 (7.500 ha). "De reden hiervan is dat er nu nog veel areaal is met verouderde kassen waarvan de inschatting is dat die niet allemaal vervangen zullen worden. Ruim de helft van het resterende areaal zal bestaan uit de teelt van commodities (60%) waar een grote mate van flexibiliteit kan worden toegepast met betrekking tot elektriciteit, warmte, productie, CO2. De andere 40% bestaat uit de teelt van specialties, producten waar all-electric kassen dominant zijn."

WKK
Het rapport gaat ook in op de positie van de WKK. Ook de komende jaren zijn er nog veel kansen voor het gebruik van de WKK. De kansen voor de duurzame Bio-WKK zijn daarentegen wel sterk afhankelijk van verschillende ontwikkelingen. De beschikbaarheid en prijs van geschikte biomassa is een zeer belangrijke. Maar ook het ontwikkelen van een markt-model waarin de beschikbare flexibiliteit van de tuinder een waarde krijgt, waarmee de meerkosten van de duurzaamheid gedekt kunnen worden, is noodzakelijk. Het zoeken naar clusters van bedrijven (en andere sectoren) kan bijdragen aan een kansrijkere uitrol van duurzame warmte en elektriciteit.

Lees het rapport op de site van CE Delft.


Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven