Bestuurders van waterschappen en gemeenten bezoeken Bleiswijk

Een aantal keer per jaar komen bestuurders van waterschappen en gemeenten bij elkaar om ontwikkelingen in de glastuinbouw door te spreken. Op 22 september werden ze ontvangen door Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk. Hier werd aansluitend op de vergadering een uitgebreide rondleiding verzorgd langs vijf verschillende proeven rondom emissiebeperking. De rondleiding was gericht op het meenemen van de handhavers in de voortgang op het dossier emissiebeperking en welke aandachtspunten er zijn bij toepassing in de praktijk.Groepsgewijs werden vijf verschillende proeven bezocht waar de aanwezigen een toelichting kregen over emissiebeperkende technieken en maatregelen bij verschillende teelten en teeltsystemen. Met de aanwezige telers, adviseurs en toeleveranciers werden deze oplossingen bediscussieerd en werden gedachten uitgewisseld over de mogelijkheden en aandachtspunten bij toepassing in de praktijk. De volgende onderwerpen werden besproken:

  • Recirculeren bij orchidee: Phalaenopsis en Cymbidium
  • Emissieloze kas: paprika teelt op steenwol
  • Grondgebonden teelten: emissiemanagement en teelt op water als alternatief teeltsysteem
  • Zuiveringstechnieken: verwijdering gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater
  • AquaReUse: Collectieve zuivering

Het eerste onderwerp betrof recirculeren bij orchidee. Arca Kromwijk (Wageningen UR Glastuinbouw) lichtte het recirculatieonderzoek met Phalaenopsis toe, en de technische aanpassingen die daarvoor nodig zijn. Cymbidiumteler Peter Zwinkels gaf uitleg over de stappen op weg naar nul-emissie, die hij heeft gezet en legde ook uit welke investeringen allemaal nodig zijn om recirculeren mogelijk te maken.Een tweede onderwerp was de emissieloze kas met een paprikateelt op steenwol. Erik van Os (Wageningen UR Glastuinbouw) liet zien welke technieken en strategieën er nodig zijn om emissieloos te kunnen telen. Kees Struijk (Grodan) vertelde dat Grodan aan dit project meedoet omdat ze er van overtuigd zijn dat waterefficiënt en emissieloos telen de toekomst heeft en dat Grodan belangrijk vindt om gezamenlijk kennis over emissieloos telen te ontwikkelen.

Het derde onderwerp betrof de grondgebonden teelt, waarvoor twee strategieën worden gevolgd. René Corsten (DLV Plant) legde uit er vochtsensoren, een lysimeter en modellen zijn ontwikkeld die de telers inzicht moeten geven waarmee de uitspoeling en emissie zoveel mogelijk beperkt kan worden. Tycho Vermeulen (Wageningen UR Glastuinbouw) gaf aan de hand van de Chrysantenteelt op water uitleg aan een alternatieve strategie, waarbij nieuwe teeltsystemen voor de traditioneel grondgebonden gewassen worden ontwikkeld en welke kansen en knelpunten hierbij komen kijken.Het vierde onderwerp was de 'end-of-pipe' oplossing als er toch geloosd wordt: zuivering van gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater. Ellen Beerling (Wageningen UR Glastuinbouw) gaf informatie over recente resultaten met verschillende zuiveringstechnieken en bediscussieerde de mogelijkheden van de individuele of collectieve zuivering en als derde alternatief een mobiele zuiveringsinstallatie. Rick Nadal (Fiber Filtration) legde uit dat de toepassing van een actiefkoolfilter enkele aandachtspunten kent en dat een goede voorfiltratie essentieel is voor een lange werking.

Tenslotte bezochten de aanwezigen het AquaReUse project in de Overbuurtse Polder. Theo Cuijpers (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) lichtte de verschillende zuiveringsstappen toe en welke hobbels er genomen moesten worden om dit project gerealiseerd te krijgen. In deze collectieve zuivering wordt het afvalwater van een cluster glastuinbouwbedrijven gezuiverd en vervolgens opgewerkt tot weer goed gietwater.

Bron: Wageningen UR

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven