Het rijden van een auto van de zaak anno 2016 en 2017

Wanneer u ook voor privé doeleinden een auto van de zaak gebruikt, wordt dit voordeel als loon gezien waarover loonbelasting geheven wordt. Dit gebeurt door een bepaald percentage van de cataloguswaarde bij uw salaris op te tellen. Vervolgens wordt over dit (fictief verhoogde) salaris belasting geheven. Uw auto wordt geacht ook voor privé doeleinden ter beschikking te zijn gesteld wanneer u voor meer dan 500 kilometer op jaarbasis privé de auto gebruikt.

Huidige situatie
Het voordeel van het gebruik van uw auto voor privé doeleinden wordt afhankelijk gesteld van de CO2 uitstoot van de auto. De standaard bijtelling is 25% van de cataloguswaarde. Vervolgens wordt het bijtellingspercentage van de normale auto als volgt afgebouwd:
• naar 20% als de CO2 uitstoot per kilometer tussen de 82 en 110 gram zit;
• naar 14% als de CO2 uitstoot niet hoger is dan 82 gram per kilometer;
• naar 7% als de CO2 uitstoot per kilometer tussen de 0 en 50 gram zit;
• naar 4% als de CO2 uitstoot 0 gram per kilometer bedraagt (volledig elektrische auto’s).
Wanneer de auto langer dan 15 jaar in gebruik is, geldt overigens een afwijkende regeling.
 
Wijzigingen in de regelgeving
Met ingang van 2016 gaan de bijtellingspercentages van 14% en 20% omhoog naar 15% en 21%. Het bijtellingspercentage van 7% wordt geschrapt. Daarbij worden de normen voor de CO2 uitstoot strenger. Zoals u kunt zien in onderstaande tabel houdt dit bijvoorbeeld in dat u met 82 gram CO2 uitstoot niet meer in het bijtellingstarief van 15%(2016) valt.
 
Bijtelling in % van de cataloguswaarde, afhankelijk van CO2 uitstoot


Met ingang van 2017 verandert er wederom veel aan het systeem van de bijtelling. De volledig elektrische auto’s blijven in het bijtellingstarief van 4% vallen. Voor auto’s met een CO2 uitstoot van 1-50 gram per kilometer wordt het bijtellingspercentage stapsgewijs verhoogd (ingroeiregeling). Voor alle overige auto’s zal uiteindelijk een bijtellingspercentage van 22% gaan gelden. De hybride auto’s kunnen dus niet langer profiteren van een lager bijtellingstarief.
 
Overgangsregeling van 60 maanden
De wetgever is zich ervan bewust dat uw keuze voor een auto niet slechts betrekking heeft op 1 jaar. Daarom wordt er voorzien in een overgangsregeling. Deze houdt in dat wanneer u onder de huidige regeling een auto kiest (met een bijbehorend bijtellingspercentage), ditzelfde bijtellingspercentage voor een periode van 60 maanden gehanteerd mag worden. Dit is voordelig voor u wanneer u bijvoorbeeld een auto koopt met 7% bijtelling, maar kan nadelig zijn voor u wanneer u een ‘normale’ auto met 25% bijtelling kiest. Ook het (hogere) bijtellingspercentage van 25% wordt dan nog 5 jaar gehanteerd.
 
Milieu-investeringaftrek
Ook hangt de hoogte van de milieu investeringsaftrek (MIA) af van de CO2 uitstoot van de auto. Als u besluit om in 2015 nog te investeren in een nieuwe auto, dan kunt u wellicht ook gebruik maken van de MIA. Deze aftrek geldt voor uw auto zelf, maar ook voor accessoires zoals bijvoorbeeld het oplaadpunt. Belangrijk is dat u de investering binnen drie maanden aanmeldt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als dit niet doet bestaat er ook geen recht op de milieu investeringsaftrek. De aanmeld termijn bij het RVO gaat lopen vanaf het moment wanneer u de investeringsverplichting aangaat.

Of uw auto in aanmerking komt voor de MIA kunt u nalezen in de zogenaamde Milieulijst. Download de Brochure en Milieulijst 2015
 
Motorrijtuigen belasting en Belasting voor Personenauto’s en Motorfietsen

Onder de gewijzigde regelgeving blijven de volledig elektrische auto’s vrijgesteld van motorrijtuigen belasting en Belasting voor Personenauto’s en Motorfietsen. Voor hybride auto’s zal dit stapsgewijs afgebouwd worden naar het tarief van de reguliere auto.
 
Meer informatie
Wilt u weten of het voor u voordelig is om nog dit jaar een auto te leasen of aan te schaffen op naam van de onderneming of privé? En welke fiscale regelingen hierbij voor u voordelig of juist nadelig uitpakken? Neem dan contact met Leroy Smits via telefoonnummer (070) 338 08 44 of stuur een e-mail. U kunt natuurlijk ook bij Leroy Smits terecht voor overige fiscale vragen met betrekking tot auto’s. Zo kan hij u bijvoorbeeld van dienst zijn bij het aanvragen van milieu-investeringsaftrek.
 
Meer weten?
Bekijk de video waarin Leroy Smits van BDO en Paul Mondt van Auto Mondt hun toelichting geven op de fiscale veranderingen binnen de automarkt.


 

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven