Uitzendbureaus besteden huisvesting arbeidsmigranten vaker uit

Uitzendbureaus, die voor arbeidsmigranten werk bemiddelen, regelen minder vaak zelf de huisvesting voor arbeidsmigranten. Uit onderzoek van branchevereniging NBBU blijkt dat 53% van de deelnemende uitzendbureaus huisvesting beschikbaar stelt voor arbeidsmigranten. Vorig jaar lag dat percentage nog op 67%. De daling wordt mogelijk veroorzaakt doordat uitzendbureaus vaker de huisvesting uitbesteden aan gespecialiseerde organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden.

Marco Bastian, directeur van de NBBU: "Het bewustzijn voor verdere professionalisering van de huisvesting is enorm gegroeid. In 2012 heeft de uitzendbranche samen met het Rijk, gemeenten, corporaties en koepels van werkgevers en vakbonden afspraken gemaakt voor meer en goede tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Dat heeft ertoe geleid dat we twee jaar geleden gezamenlijk een keurmerk hebben opgericht voor de huisvesting van arbeidsmigranten, de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Inmiddels zijn 3700 huisvestingslocaties gecertificeerd. We zien dat uitzendbureaus daardoor vaker gebruik maken van professionele dienstverleners op gebied van huisvesting."

Nationaliteit arbeidsmigranten
Verreweg de meeste arbeidsmigranten die via uitzendbureaus bemiddeld worden, hebben de Poolse nationaliteit: 91% van de uitzendbureaus die werken met arbeidsmigranten, zegt Polen te bemiddelen. Iets meer dan de helft van de bureaus (53%) zegt Hongaren te bemiddelen. Daarna volgen Litouwers (31%), Roemenen (30%) en overige nationaliteiten (39%), waaronder bijvoorbeeld Duitsers.

De verhoudingen van nationaliteiten zijn ongeveer gelijk gebleven aan die in 2014. Opvallend is alleen de stijging van het aantal Slowaakse arbeidsmigranten. In 2015 zegt 28% van de deelnemende uitzendbureaus Slowaken te hebben ingezet. Dat percentage lag op 17% in 2014.

Twee derde van de arbeidsmigranten is in 2015 langer dan 6 maanden werkzaam voor het uitzendbureau, zo blijkt uit het NBBU-onderzoek. In 2014 was iets meer dan de helft (52%) van de arbeidsmigranten langer dan 6 maanden werkzaam.

Zorgen over huisvesting
De Wet aanpak schijnconstructies zorgt ervoor dat werkgevers de belangrijke kosten zoals de huisvesting vanaf 1 januari 2016 buiten de loonstrook om moeten regelen. De NBBU vreest dat arbeidsmigranten daardoor makkelijker het slachtoffer worden van moeilijk controleerbare misstanden. "Als de inhoudingen niet meer zichtbaar zijn op de loonstrook, is er geen zicht meer op de kosten die werkgevers bij werknemers in rekening brengen", aldus Bastian.

De NBBU pleit daarom voor een uitzondering op het inhoudingsverbod voor de uitzendbranche. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor de zomer toegezegd te onderzoeken of een uitzondering mogelijk is. "Hij moet nu echt met duidelijkheid komen", waarschuwt Bastian, "de tijd dringt." De NBBU heeft de minister verzocht om uitzendondernemers in ieder geval een half jaar de tijd te geven eventuele administratieve aanpassingen te doen.

bron: AgriHolland, NBBU, 18/09/15


Publicatiedatum:



Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven