Ministerie van Sociale Zaken

Meer aandacht nodig voor arbeidsomstandigheden in glastuinbouw

In 2014 en begin 2015 inspecteerde de Inspectie SZW ruim 300 groenten- en sierteeltbedrijven. Bij circa twee derde van die bedrijven werden overtredingen vastgesteld. De overtredingen hadden vooral te maken met blootstelling aan gevaarlijke stoffen, werken op hoogte, machineveiligheid en de inrichting van de arbeidsplaats. Werkgevers kunnen meer maatregelen nemen om gevaren en risico’s te beperken. In 2015 inspecteert de inspectie SZW opnieuw in de glastuinbouw.De Inspectie SZW voerde 311 inspecties uit bij groente- en siertelers onder glas (glastuinbouw). Bij 195 van deze bedrijven zijn overtredingen aangetroffen. In totaal gaat het om 409 overtredingen. De werkzaamheden werden 22 keer stilgelegd in verband met ernstig gevaar voor personen (valgevaar of omdat werknemers in aanraking konden komen met bewegende delen van machines). Ook kregen twee bedrijven een boeterapport aangezegd.

Ruim 22% van de overtredingen had te maken met blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals gewasbeschermingsmiddelen. Er werden onvoldoende maatregelen genomen om de risico’s te beperken. Een deel daarvan had betrekking op het niet dragen van huidbedekkende kleding. Er waren 10 overtredingen ten aanzien van de ‘re-entry regeling’ die geldt voor kinderen. Dat houdt in dat kinderen (in de leeftijd van 13 tot en met 15) pas na 14 dagen in of aan het gewas mogen werken nadat gespoten is met gewasbeschermingsmiddelen.

Meer dan een kwart van de overtredingen hadden te maken met het werken op hoogte. Zo ontbraken de juiste veiligheidsvoorzieningen om valgevaar te beperken en werden de mobiele arbeidsmiddelen onvoldoende onderhouden. Ook waren er nog overtredingen ten aanzien van de inrichting van de arbeidsplaats, risico-inventarisatie en de arbeidstijden.

In 2015 wordt de glastuinbouw opnieuw geïnspecteerd. De 195 werkgevers die in 2014 in overtreding waren worden opnieuw gecontroleerd. Bedrijven die opnieuw dezelfde of een soortgelijke overtreding hebben krijgen dan direct een boete. De Inspectie zet in de handhaving in zwaarte toenemende instrumenten in en treedt aldus hard op om er voor te zorgen dat werkgevers op zo kort mogelijke termijn afdoende maatregelen doorvoeren en de ongewenste gedragingen voorkomen c.q. uitbannen. De sinds januari 2013 in werking getreden Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving geldt dan als uitgangspunt.

Projectrapportage
Veilig en gezond werken in de glastuinbouw | (Inspectie)rapporten | 2015 | pdf-document | 227 kB

bron: inspectieszw.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven