Waterstromen op bedrijven in beeld en onder controle

LTO Noord Glaskracht is ervan overtuigd dat het door middel van een polderaanpak mogelijk is om de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw nog verder terug te brengen.

Dat kan door de waterstromen op de glastuinbouwbedrijven in beeld én onder controle te krijgen. De eerste praktijkervaringen hiermee zijn zeer positief. Uit de rapportage van Hoogheemraadschap Delfland over 2014 blijkt dat de waterkwaliteit in de regio ecologisch beter is. Op het gebied van nutriënten en gewasbeschermings-middelen kan het nog beter. Bovendien moet daar meer vaart mee worden gemaakt, aldus het waterschap. LTO Noord Glaskracht pleit ervoor om per polder samen met de ondernemers goed te kijken naar de waterstromen op de bedrijven om vervolgens te bezien waar nog verbeteringen mogelijk zijn. De eerste ervaringen met een dergelijke polderaanpak, zoals in de Dorppolder in Midden-Delfland, zijn zeer positief. Veel ondernemers hebben al grote stappen vooruit gezet, maar het wordt nu zaak om de ‘puntjes op de i’ te zetten.

Als de glastuinbouw in staat is om ook de kleinere waterstromen zodanig onder controle te krijgen dat ook die emissies voorkomen kunnen worden, is het niet meer nodig om het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen nog verder aan te scherpen. Om op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming nog verdere stappen te kunnen zetten, is het beschikbaar houden van correctiemiddelen echter van groot belang. Ook de toelating van groene middelen is belangrijk om de doelstellingen te bereiken.

Er is op het gebied van waterkwaliteit de afgelopen jaren veel voortgang geboekt. De emissies zijn sterk afgenomen. De laatste stappen worden steeds moeilijker, maar zijn wel hard nodig om in 2027 de vastgestelde doelen op het gebied van waterkwaliteit waar te maken.

De afgelopen jaren zijn bijna alle glastuinbouwbedrijven in het werkgebied van Hoogheemraadschap Delfland op het riool aangesloten. Dit is mede te danken aan inspanningen van gemeenten, hoogheemraadschap en natuurlijk de bedrijven zelf. Daarmee is een belangrijke voorwaarde vervuld om lozingen op het oppervlaktewater vanuit de bedrijven te beëindigen, zodat de waterkwaliteit nog verder omhoog gaat. De waterkwaliteitsrapportage vindt u terug op de website van Hoogheemraadschap Delfland.

Bron: Glastuinbouw Waterproof

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven