NIFE Energieadvies

Toekomstige energievoorziening in tuinbouw

NIFE Energieadvies geeft u graag een inkijkje in de ontwikkelingen op de energiemarkt voor de tuinbouw. Om een beeld te schetsen over de toekomstige energievoorziening is het belangrijk om te kijken hoe de huidige situatie met lage elektriciteitsprijzen is ontstaan. Dit valt feitelijk te herleiden tot twee thema’s: duurzame energie en goedkope kolen.

Duurzame energie
De afgelopen jaren is het aandeel aan wind- en zonne-energie snel toegenomen, met name ook in omringende landen waarmee we grensverbindingen hebben. Dit komt voornamelijk door ruime subsidieregelingen, waarmee de terugverdientijd aanzienlijk korter is geworden. Eenmaal geplaatst hebben windmolens en zonnepanelen een variabele kostprijs net boven de nul euro. Nu het volume van windmolens en zonnepanelen toeneemt is bovendien het aanbod van energie lastiger te regelen, waardoor er periodes van overaanbod zijn. Dit drukt de prijs.

Kolen
De kolenprijs ligt al tijden heel laag omdat de Amerikanen veel minder kolen zijn gaan gebruiken. Zij wekken nu energie op in gascentrales. In Europa is de situatie nu zo dat gascentrales onrendabel zijn en dat kolencentrales en bruinkoolcentrales de voorkeur hebben. De trends van steeds meer duurzame energie en goedkope kolen blijven voorlopig nog wel, alleen overheidsingrijpen of innovaties kunnen hier verandering in brengen.

Met overheidsingrijpen denkt NIFE vooral aan maatregelen die de vervuilende kolenstook moeten terugbrengen, bij innovaties denken we aan verbeterde mogelijkheden om energie op te slaan. Het opslaan van energie maakt het namelijk mogelijk om het aanbod weer af te stemmen op de vraag. Gaan we uit van een scenario waarin opslag onrendabel is en waarin kolen een belangrijke rol blijven spelen dan blijven gascentrales onrendabel en dan blijft het rendement op wkk’s zeer beperkt. Daarbij moet wel aangetekend worden dat het rendement hoger is voor opwek die zelf benut wordt dan wanneer de opwek terug het net in gaat. Het zelf benutten van de elektriciteit betekent dat er niet afgenomen hoeft te worden, en bij afname worden er ook energiebelasting en variabele netwerkkosten gerekend. Vooral de hoogte van de energiebelasting zien we eigenlijk alleen maar toenemen.

Restwarmte in het Westland
In de verdere verduurzaming van de sector mag veel verwacht worden van warmte. Veel gesproken en geschreven is er natuurlijk over aardwarmte, maar dit is slechts een deel van het verhaal. Inmiddels hebben meerdere partijen zich ook gestort op restwarmte benutting, want die is heel slecht in Nederland. Verwacht mag worden dat de warmtenetten in de komende tien jaar sterk uitgebreid gaan worden en dat deze netten gevoed zullen worden met restwarmte uit de industrie waarbij huishoudens en tuinders de gedroomde afnemers zijn.

Voor het Westland zou het gaan om restwarmte vanuit het Rotterdamse havengebied, op datzelfde warmtenet kunnen dan ook de aardwarmtebronnen worden aangesloten. Door de benutting van warmte wordt een hoop gas uitgespaard met warmte die eerder verloren ging. Toch kennen de warmtenetten op dit moment ook een groot nadeel, bij warmte afname bestaat er namelijk geen keuzevrijheid zoals die bij gas en elektriciteit wel bestaat. Tuinders om warmtenetten krijgen dus weer te maken met een monopolistische leverancier.

Regelingen rond zonnepanelen
Verder ziet het bedrijf aan de elektriciteitskant geregeld dat er voor zonnepanelen wordt gekozen, met name grote schuren worden vaak volgelegd met panelen. Kleinverbruikers mogen salderen, wat betekent dat zijn hun opwek mogen wegstrepen tegen hun afname. We verwachten wel dat de salderingsregeling na verloopt van tijd op de schop gaat. Grootverbruikers profiteren juist weer van SDE+-subsidies die zij vanaf 15 KW aan piekvermogen kunnen aanvragen. Door de salderingsregeling en de SDE+-subsidie ontstaat voor veel agrarische bedrijven een acceptabele terugverdientijd.

Voor meer informatie:
NIFE Energieadvies
E: info@nife.nl
www.nife.nl

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven