Visie AgroEnergy

Ontwikkelingen op de energiemarkt, bent u voldoende op de hoogte?

De energiemarkt verandert continue. Bent u daar als glastuinbouwbedrijf voldoende van op de hoogte? AgroEnergy geeft inzicht in hoe zij de ontwikkelingen op korte en lange termijn zien.

Huidige ontwikkeling op de energiemarkt
Sinds 2014 is de verandering op de energiemarkt, waar iedereen al jaren over praat, echt zichtbaar. De vraag naar gas en elektriciteit uit het landelijke net neemt structureel af. Dit was eerst het gevolg van de crisis, maar de laatste jaren vooral van de besparing en verduurzaming. De toename van elektrische auto's laat hier geen kentering in zien. De duurzame decentrale productie neemt toe, zo wordt er in 2014 t/m 2016 in Nederland per jaar meer dan 1.000 MWe aan duurzame productiecapaciteit (zon, wind) bijgeplaatst, op een maximale vraag van 18.000 MWe.

Grote energiebedrijven in de problemen
Grote energiebedrijven in (Noord-West) Europa verkeren in ernstige financiƫle problemen veroorzaakt door de lage productiemarges op elektriciteit. Hun traditionele business model (investeer in een grote centrale of gasput, en distribueer het volume naar klanten tot in de haarvaten van het net) bevindt zich door de dalende vraag in een situatie van overproductie met als gevolg lage prijzen en een verlieslatende business. Al deze bedrijven zijn aan het reorganiseren en melden strategieverandering.

Nederland heeft geen helder energiebeleid
De Nederlandse overheid heeft op dit moment geen helder energiebeleid. Het SER Energie Akkoord is de enige ambitie. Hierin wordt vooral ingezet op meer windmolens en voor de glastuinbouw is een forse besparingsdoelstelling opgenomen. Op welke manier de overheid de benodigde flexibiliteit in elektriciteit en de verduurzaming van feitelijke warmtevraag wil organiseren blijft nog steeds onduidelijk.

Vooruitzichten voor 2015-2018
Het elektriciteitsvolume over het hoogspanningsnet zal verder dalen; het is zeker niet uitgesloten dat dit volume in de komende 10-15 jaar halveert. Dit is het gevolg van steeds meer decentrale duurzame elektriciteitsopwekking. Het gevolg van afnemende volumevraag is blijvend lage sparkspreads voor peak- en baseblokken. Fossiel gestookte elektriciteitscentrales worden toenemend onrendabel en zullen daardoor in de mottenballen gezet worden.

Van volumemarkt naar een flexibiliteitsmarkt
De elektriciteitsmarkt verandert snel van een volumemarkt naar een flexibiliteitsmarkt. Met een flexibiliteitsmarkt bedoelen we dat schommelingen in de vraag naar elektriciteit gedurende de dag groot zijn. Dit resulteert in grote(re) prijsverschillen tussen de kwartieren en binnen de kwartieren, langer of korter tevoren voorspelbaar. Mede het gevolg van meer duurzaam decentraal productievermogen dat tegen marginale kosten van nul kan produceren. Als de grote fossiele centrales niet langer produceren of stand-by staan, is het de vraag wie de benodigde flexibiliteit zal leveren. Hoe groot de behoefte naar flexibel vermogen wordt, is nog onduidelijk. In onze visie kan de glastuinbouw sector hier een mooie sleutelrol vervullen mits mede de juiste keuzes worden gemaakt door de overheid.Positie WKK nog vijf jaar goed gepositioneerd
De WKK lijkt voor de komende vijf jaar goed gepositioneerd om flexibel vermogen te leveren. Immers door de warmtebenutting kan vandaag nog altijd een sparkspread van circa 15 euro/MWh worden vastgelegd voor de komende jaren. Dit zijn waarden die voor het rendabel draaien van gas- en kolencentrales in de verste verte niet haalbaar zijn. Het is een uitdaging of WKK bij de eerder genoemde flexibele assets gaat horen, al dan niet in combinatie met elektrische ketel (power-to-heat) of warmtepomp.

Innovatie ICT staat centraal
De innovatie in ICT gaat in hoog tempo op het gebied van onder andere systemen die systemen aansturen, mobiel, automatische verwerking van grote hoeveelheden data en social media. De werelden van tuinbouw, energie en ICT lopen steeds meer in elkaar over. Bij de energiebedrijven van de toekomst staan dan ook advies en ICT centraal in product en bedrijfsvoering.

Grote rol voor warmte
Warmte moet in Nederland voor de meeste verduurzaming zorgen. Er wordt in Nederland meer warmte geloosd dan de totale warmtebehoefte groot is. Grootste uitdaging is om dit technisch te balanceren en uit te winnen maar vooral economisch haalbaar te maken. Dit moet net als bij elektriciteit door slimme (ICT) systemen en zakelijke afnemers gebeuren. Onlangs heeft Minister Kamp (EZ) deze visie en richting onderstreept.

AgroEnergy als full-service energiepartner voor glastuinbouw
AgroEnergy vertaalt ontwikkelingen en kansen in de energiemarkt naar oplossingen voor de klanten. "Het is daarbij onze missie om een full-service energiepartner te zijn voor de glastuinbouwsector waarbij de prijs goed en transparant is en onze producten degelijk en innovatief. AgroEnergy zet in op goede service en begeleiding en slimme (ICT) oplossingen die het verschil maken in de energiekosten bij onze klanten. AgroEnergy biedt de combinatie van markttoegang, begeleiding en innovatie. Deze combinatie heeft u als glastuinder nodig in de energiemarkt van morgen. Bent u er ook klaar voor?"

Bron: www.agro-energy.nl

 

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven