'Venlo heeft risico's van Villa Flora onderschat'

Eind november 2014 is de rekenkamercommissie op verzoek van de gemeenteraad van Venlo gestart met een onderzoek naar het project Villa Flora. Het onderzoek heeft geresulteerd in een onderzoeksrapport dat inmiddels aan de gemeenteraad is voorgelegd. De onderzoekers trekken in hun rapport een viertal conclusies ten aanzien van het project en doen gerichte aanbevelingen voor toekomstige projecten. Er zijn namelijk bij projecten als Villa Flora, zowel in de ontwikkelingsfase als in de uitvoeringsfase, verbeterslagen te maken, stelt de rekenkamercommissie vast.

Om Villa Flora tot een haalbaar project te maken is destijds 9,6 miljoen euro aan regiogelden ingebracht, echter de oorspronkelijke opzet is door economische omstandigheden onder druk komen te staan. Als gevolg hiervan bij de raad is de vraag gerezen of – en in hoeverre – de oorspronkelijke doelstellingen ten aanzien van Villa Flora nog gerealiseerd kunnen worden en in hoeverre de gemeente Venlo en de regiogemeenten Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray extra risico’s lopen. Op basis van deze vragen van de gemeenteraad is de rekenkamercommissie een onderzoek gestart.

Naar aanleiding van haar onderzoek concludeert de rekenkamercommissie:
  • dat de gemeente Venlo via het verstrekken van een aanvullende financiering heeft moeten ingrijpen om de liquiditeit van Villa Flora op peil te houden. Als de verliezen blijven aanhouden kan een nieuw liquiditeitsprobleem actueel worden. Deze aanvullende financieringsbehoefte was niet voorzien en de bijsturingsmogelijkheden zijn beperkt.
  • dat de gemeenteraad veelal achteraf over de resultaten van Villa Flora is geïnformeerd. Een strategische vooruitblik is hierbij niet gegeven waardoor de gemeenteraad beperkte kaderstellende en controlerende mogelijkheden heeft. De aan de gemeenteraad verstrekte informatie is juist, maar niet volledig en niet tijdig en hierdoor voor de gemeenteraad niet toereikend om de taken goed in te vullen.
  • dat de raad geen proactieve rol ten aanzien van Villa Flora aanneemt. De informatieverstrekking aan de raad vindt plaats door de Planning & Control-cyclus en Raadsinformatiebrieven.
  • dat de van Villa Flora verkregen informatie uitputtender zou mogen worden geanalyseerd waardoor de kwaliteit van de raadsinformatiebrieven verbetert.
Het rapport Onderzoek naar Villa Flora Rekenkamercommissie Venlo is te vinden op de website van de gemeenteraad van Venlo.

bron: Agri Holland/Gemeenteraad Venlo, 05/06/15 

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven