Seniorenregeling cao Glastuinbouw

Per 1 juli 2015 wordt er een seniorenregeling ingevoerd in de cao Glastuinbouw. Deze regeling is bedoeld als bijdrage aan de mogelijkheid om oudere werknemers op een iets rustiger manier te kunnen laten werken tot hun AOW-gerechtigde leeftijd. Werknemers kunnen vanaf de leeftijd van 62 jaar hun huidige gemiddelde arbeidstijd met 20% verminderen tegen 90% van het brutoloon en met behoud van de pensioenopbouw over dit loon. Een voorwaarde is dat de werknemer tenminste 5 aaneengesloten jaren tenminste 26 weken per jaar werkzaam is geweest in één of meer glastuinbedrijven, schrijft de Werkgeverslijn.
 
Werkgevers waarvan medewerkers gebruik maken van de regeling worden financieel gecompenseerd vanuit het fonds Colland Arbeidsmarkt. Colland Arbeidsmarkt zal het deel van het bruto weekloon en de bijbehorende vakantietoeslag aan de werkgever vergoeden, evenals de overige werkgeverslasten over dit bedrag. Voor werknemers die aan de regeling gaan deelnemen, geldt dat zij hun opgebouwde leeftijds- en dienstverbanddagen in moeten leveren. Vanaf de ingangsdatum van de regeling worden ook de opgebouwde rechten op bestaande leeftijds- en dienstverbanddagen van alle werknemers bevroren. Daarnaast leveren alle werknemers per 1 juli 2015 een halve vakantiedag in per jaar (conform artikel 23 cao Glastuinbouw).
 
Verstrekkingenreglement en aanmelden
Inmiddels is het zogenaamde 'Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015' beschikbaar. In het reglement is de regeling uitgewerkt. Onder andere is bepaald dat voor deelname aan de regeling een schriftelijke overeenkomst moet worden gesloten tussen de werkgever en werknemer (zie ook artikel 3 van het reglement).
 
Daarnaast is in het reglement de aanmeldingsprocedure uitgewerkt. De werkgever kan zich uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum digitaal aanmelden via CAS bij de administrateur van het fonds. Op dit moment wordt het digitaal aanmelden ingebouwd in de webportal. De verwachting is dat u zich medio juni digitaal kunt aanmelden via CAS. Colland heeft aangegeven dat de aanvragen snel worden beoordeeld en dat de aanvraagdatum leidend is. Let op: een aanmelding die plaatsvindt een half jaar voordat de werknemer zijn AOW-leeftijd bereikt, wordt niet in behandeling genomen.
 
Binnenkort verschijnt er een brochure waarin de regeling nader is uitgewerkt. Deze brochure wordt door de Werkgeverslijn gepubliceerd zodra deze beschikbaar is.
 

Voor meer informatie:
Werkgeverslijn
T 088 - 888 66 88
www.werkgeverslijn.nl
 

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven