Mededelingen

Vacaturesmeer »

Tweetende tuinders

Top-5 - gisteren

Top-5 - afgelopen week

Top-5 - afgelopen maand

Wisselkoersenmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Managementinfo


Kansen en risico’s nieuwe CAO groothandel bloemen en planten

Sinds 28 juli 2017 is de nieuwe CAO voor de groothandel bloemen en planten algemeen verbindend verklaard. Dit betekent concreet dat de CAO nu (voor in elk geval de duur van de algemeen verbindend verklaring, namelijk tot 1 juli 2019) geldt voor alle werkgevers en werknemers in de branche die onder de.....

Subsidie op waterzuivering

Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen voor de glastuinbouwsector. Regelmatig krijgen de subsidieadviseurs van Flynth vragen over subsidiemogelijkheden bij het zuiveren van te lozen overtollig drainwater. Investeringen in installaties voor het verwijderen van meststoffen en.....

Luuk van Duijn, Ctgb

Strengere eisen gewasbescherming verklaard vanuit bureaucratie

Er mag steeds minder en er wordt steeds meer geëist, is een veel geventileerde open deur als het gaat om de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Een van de redenen hiervoor is dat niet langer 'confirmatory data', oftewel gezond verstand leidend is, maar 'met data dichtgetimmerd' onderzoek, dat in de ogen.....

Doorbetaling loon bij ziekte terug naar een jaar

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hoeven zieke werknemers in de toekomst nog maar maximaal een jaar het loon door te betalen. Dat is afgesproken in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.Nu moet nog gedurende maximaal twee jaar worden doorbetaald. Voor kleinere werkgevers, tot 25.....

"Pesticidenrichtlijn werpt niet in elk land vruchten af"

De Europese richtlijn die een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen nastreeft, is niet in alle lidstaten even goed geïmplementeerd. Daardoor is de milieu- en gezondheidswinst minder groot dan te verwachten was. Sproeien vanuit de lucht was sowieso al erg ongebruikelijk zodat andere.....

Beter sociaal klimaat met groene schoolpleinen

Op groene schoolpleinen zijn kinderen aardiger voor elkaar, er wordt minder gepest en er zijn minder ruzies. En kinderen vinden groene schoolpleinen aantrekkelijker, zo blijkt uit onderzoek. Tussen 2014 en 2016 zijn de pleinen van 70 scholen ingericht als groen schoolplein.Het is belangrijk dat kinderen meer.....

Studieclub Regio Boskoop overgedragen aan Greenport Regio Boskoop

Met het zetten van de handtekeningen door het bestuur bestaande uit Jan Venema, Jaap Wezelenburg en Milan Korver is de Studieclub Regio Boskoop afgelopen woensdag officieel overgedragen aan de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop(SBGB).Het bestuur vormde na de samenvoeging van de diverse.....

Project Bio4safe gestart

Proeftuin Zwaagdijk en Stichting Noordzeeboerderij onderzoeken de rol van biostimulanten en plantsensoren in het terugdringen van water- en meststoffengebruik in de tuinbouw.Proeftuin Zwaagdijk en Stichting Noordzeeboerderij maken deel uit van het Bio4safe-project, dat start op 1 augustus 2017 en dat.....

Karakteristiek kavellandschap in kaart

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de Agrarische landschappenkaart. Dat gebeurde tijdens de bijeenkomst Karakteristiek agrarisch gebied, waar deelnemers onderzoeken hoe cultuurlandschap als troef kan worden ingezet bij veranderingen in het landelijk gebied.Kaartbeeld ten noorden van GoudaDoor de.....

ACM gaat toezien op hogere prijzen voor duurzame producten

De ACM gaat erop toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid of dierenwelzijn.Dat staat in het regeerakkoord dat is gepresenteerd. Details over hoe zoiets gaat werken zijn nog niet gegeven. Andere opvallende.....

Prinsjesdag 2017:

Investeringen in toezicht, cybersecurity en Groen Onderwijs

Extra budget voor het groeiende aantal leerlingen op het Groen Onderwijs, jaarlijks 2,5 miljoen euro voor een Digital Trust Centre om bedrijven te ondersteunen bij het tegengaan van cyberdreigingen en eenmalig 25 miljoen euro voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om haar toezichtsrol te.....

Uitgebreide herziening Milieukeur Plantaardige producten

De Milieukeur criteria worden jaarlijks herzien en per 1 januari 2018 zijn de nieuwe eisen geldig. Vanwege de sterk toegenomen vraag van retailers naar Milieukeur gecertificeerde plantaardige producten vindt er dit jaar een uitgebreide herziening plaats ten behoeve van de grootschalige deelname aan.....
en die minister van landbouw dan?

Mededingingswet aangepast voor tuinbouw in nieuw regeerakkoord

Tholen - Een klein zinnetje uit het regeerakkoord, maar met mogelijk grote gevolgen. "De mededingingswet wordt aangepast zodat samenwerking in de land- en tuinbouw expliciet wordt toegestaan. Dit om de ongelijke machtsverhoudingen in de keten te compenseren", staat in het regeerakkoord. En dat niet.....

Toezichthouders en beleidsmakers bijgepraat over komende zuiveringsplicht

Zo’n honderd vergunningverleners, toezichthouders en beleidsmakers van waterschappen, gemeenten en omgevingsdiensten zijn een dag voor het WaterEvent op woensdag 4 oktober bijgepraat over de komende zuiveringsplicht. Onderwerpen zoals aanpak nul-lozing, individuele zuivering, collectieven en maatwerk bij.....