Mededelingen

Vacaturesmeer »

Tweetende tuinders

Top-5 - gisteren

Top-5 - afgelopen week

Top-5 - afgelopen maand

Wisselkoersenmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Managementinfo


Sjaak Langeslag nieuw lid van Agrinetwork Alliance

Sjaak Langeslag is lid geworden van Agrinetwork Alliance. Agrinetwork Alliance is een coöperatie die buitenlandse bedrijven en overheden helpt hun weg te vinden in de Nederlandse tuinbouw en landbouw.Langeslag is meer dan twintig jaar voorzitter geweest van de Koninklijke Algemene Vereniging voor.....

Bloemensector toont interesse in verpakkingsconcept

Kenia: Foto-impressie Open Dag Cargolite

Op 30 november woonden 60 mensen de Open Dag bij van Cargolite bij, die werd georganiseerd op Jomo Kenyatta International Airport (NBO) in Nairobi. Lokale agent ter plaatse, Dodhia Packaging Kenya, opende de deuren van het magazijn en Oserian gaf een demonstratie van het gebruik van het Cargolite.....

met commentaar Marco van Zijverden, Joost Leeuwenburg, Michiel de Haan

Export bloemen en planten richting nieuw record van € 6 miljard

De export van bloemen en planten vanuit Nederland klimt dit jaar naar een nieuw record van € 6 miljard. Dit baseren Floridata en de VGB op de resultaten tot en met november. “De vooruitzichten voor 2018 zijn goed, al zijn er ook knelpunten”, stellen de organisaties. Samenwerking, digitalisering, duurzaamheid.....

Zevende openstelling Garantieregeling aardwarmte op 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 wordt de garantieregeling Risico's dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte) opnieuw opengesteld. De regeling dekt voor een deel de geologische risico's af van misboring bij een aardwarmteproject.De zevende openstelling is 6 december 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. De.....

7 miljoen voor hestructurering en modernisering

Zuid-Holland en Westland trekken knip voor glastuinbouw

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland trekken samen €7,1 miljoen uit voor de herstructurering en modernisering van de Westlandse glastuinbouw. De provincie Zuid-Holland neemt €3,8 miljoen voor haar rekening en de gemeente Westland €3,3 miljoen.Vanaf 1 februari kunnen woningeigenaren in het.....

Voornemen EZK om vanaf 2019 SDE+ regeling te verbreden

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stimuleringsregeling SDE+ voor 2018. Het budget van 2017 wordt waarschijnlijk gehandhaafd en de uitgangspunten voor de regeling zijn op een aantal punten gewijzigd. De minister kondigt aan om de openstelling vanaf 1.....

Afdeling Groen op PCS krijgt Vlaamse subsidies

De Vlaamse Regering heeft recent haar goedkeuring gegeven aan een voorontwerp van subsidie aan vzw Proefcentrum voor Sierteelt (PCS). Het kabinet van minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege laat weten dat het gaat om een subsidie voor een periode van vijf werkjaren voor de uitbouw van de.....

Kas groeit reageert in Goedemorgen Nederland op “De leerrekening”

Het nieuwe kabinet wil deze regeerperiode een eigen leerrekening introduceren voor iedere werkende tot en met mbo 4 niveau. Dit is een eigen leerbudget, gekoppeld aan je DigiD, die werknemers naar eigen inzicht kunnen inzetten voor scholing en ontwikkeling. Het kabinet richt zich met name op lager- en.....

Opnieuw 6 miljard voor SDE+ voorjaarsronde 2018

Het budget voor de SDE+ voorjaarsronde 2018 is opnieuw € 6 miljard. In het najaar wordt een tweede openstellingsronde verwacht. De minister is van plan om eenzelfde budget beschikbaar te stellen. In juni 2018 neemt hij hierover een definitief besluit.De invulling van de regeling Stimulering Duurzame.....

LLTB maakt bezwaar tegen afwijzen watersubsidies

De LLTB had samen met het Waterschap Limburg vier subsidieaanvragen ingediend bij Gedeputeerde Staten in het kader van het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP3). De aanvragen hadden tot doel boeren en tuinders te steunen bij het treffen van maatregelen om belasting van grond- en oppervlaktewater te.....

Carola Schouten op de bres voor geïntegreerde gewasbescherming

Minister Schouten (LNV) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang op het gebied van kleine toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen. "Mijn vergezicht voor het gewasbeschermingsbeleid is dat we toe moeten naar meer geïntegreerde gewasbescherming", schrijft ze in een brief aan de Kamer. "Dat is.....

"Verplaatsingsregeling Gelderland voorbeeld voor rest van Nederland"

"Als tuinderszoon uit Ammerzoden vind ik het belangrijk om iets voor de tuinbouw te betekenen. Vanuit Goesten en Opdam/Fidus Advies leveren wij financieel advies in de tuinbouwsector en zijn intensief betrokken bij bedrijven die te maken krijgen met de verplaatsingsregeling. Bij de opstart van het.....

"Aanbieders RUB-middelen moeten in actie komen"

Partijen die hun RUB middel op de Nederlandse markt willen houden dienen dit vóór 15 februari 2018 aan het Ctgb kenbaar te maken, anders vervalt deze toepassing op korte termijn. Het Ctgb voert in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit het programma uit ten aanzien van de.....

Subsidie Marktintroductie energie-innovaties vanaf 1 december open

Bent u een glastuinbouwer of werkt u in een samenwerkingsverband van glastuinbouwers? En wilt u investeren in innovatieve kas- of energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen? Dan kunt u vanaf 1 december 2017 een aanvraag indienen voor de subsidie Marktintroductie energie-innovaties (MEI) 2017.AanvragenU.....