Biologisch


"Gewasbescherming in de vollegrond moet groener"

Begin juni 2017 is het onderzoeksprogramma ‘GROEN’ gestart, waarin onderzoek wordt gedaan naar slimme tools voor actuele problemen in vollegrondsteelten en naar nieuwe duurzame teeltsystemen. De tools en nieuwe teeltsystemen zullen telers in de vollegrond helpen om minder afhankelijk te worden van chemische.....

Biologische tuinplanten zijn veiliger voor bijen

"80% van tuinplanten bevat beschermingsmiddelen"

Een nieuw Brits onderzoek wijst uit dat veel niet-biologische planten die in tuincentra verkocht worden als 'vriendelijk voor bijen of bestuivers' in feite gevaarlijke niveaus van beschermingsmiddelen bevatten. Bijen hebben het sowieso moeilijk tegenwoordig, en pesticiden in tuinplanten zullen hun het leven.....

Nieuwe regels rattenbestrijding van kracht

Gebruikt u ter bestrijding van ratten wel eens rodenticiden rondom gebouwen of voedselopslagplaatsen op uw bedrijf? Sinds 1 juni mag dit alleen als uw bedrijf hiervoor gecertificeerd is.Het doel van deze certificering is het kunnen aantonen dat u ratten bestrijdt volgens de principes van IPM (Integrated Pest.....

Henk-Jan Baijense, Mans Allure Gerbera

Opmars rupsen in de kiem gesmoord

De problemen met rupsen in snijbloemen nemen toe. Omdat een aantal middelen is weggevallen, zien we een opmerkelijke opmars van één van de oudste biologische middelen: Turex op basis van de bacterie Bacillus thuringiensis. De mini-gerberatelers Kees & Mari-jan Mans hebben er goede ervaringen mee.Mans.....

LTO wil areaalgrens kleine bedekte teelten optrekken van 1.000 naar 5.000 ha

Via de KUG-regeling (Kleine Uitbreiding Gewasbeschermingsmiddel) is het etiket van een toegelaten middel relatief eenvoudig uit te breiden voor kleine gewassen. Omdat hiervoor geen aanvullend onderzoek plaatsvindt naar gewasveiligheid, legt dit een extra verantwoordelijkheid bij de eindgebruiker. “Voer.....

‘BotaniGard geeft biologie steuntje in de rug’

Gewasbescherming in mandevilla : een verhaal apart

Het onder controle houden van wittevlieg is al jarenlang een uitdaging voor Theo van Neerven van Neervenplant in Helenaveen. Na diverse strategieën te hebben getest, bleek een combinatie van biologische bestrijders en een ruimtebehandeling met BotaniGard dé oplossing.‘Iets doen wat anderen niet doen’. Dat.....

Open dag GMN in teken van de ontwikkelingen in gewasbescherming

'Ontwikkelingen in de gewasbescherming' is het thema van de open dag van GMN die op 19 mei wordt gehouden bij onderzoekscentum Innoventis te Breezand. Tijdens de open dag wordt natuurlijk uitgebreid stil gestaan bij de veldproeven. Daarnaast is er dit jaar een kennismarkt en een aan het thema gerelateerde.....

Dennis Seriese, Agro Supplement:

"Beter wortelgestel en minder uitval"

Tholen - Agro Supplement is een vloeibaar en 100% natuurlijk (biologisch) supplement, dat ingezet kan worden in tal van gewassen. Ook is het de naam van het bedrijf dat de meststof levert. Sinds kort is Dennis Seriese partner geworden bij het bedrijf en in onderstaande vertelt hij ons meer over het product.....

Ed Helderman, Anco Pure Vanda

"Klanten worden steeds kritischer over chemische middelen"

Sinds de zomer van 2016 zet orchideeënkwekerij Anco Pure Vanda in Wateringen in op maximaal biologische gewasbescherming. Onder begeleiding van adviseur Wim van der Meer (Horticoop) werd een strategie opgezet die trips en spint – de voornaamste uitdagingen – het hoofd moet bieden. Bij voedingsgewassen.....

Tijdelijke vrijstelling voor Dazide Enhance

Voor het knelpunt groeiregulatie voor de onbedekte pot- en containerteelten van hortensia, Viburnum, chrysant, azalea en aster is voor de zomerperiode een vrijstelling toegekend aan het middel Dazide Enhance (8962N, werkzame stof daminozide 85%). De vrijstelling geldt voor 120 dagen, tussen 15 mei en 12.....

Galmug een krachtige bondgenoot bij luisbestrijding in rozenteelt

Bladluis is in toenemende mate een probleem in de rozenteelt. Zeker in het voorjaar, als de temperatuur stijgt en de instraling toeneemt, grijpen luizen hun kans. De galmug Aphidoletes aphidimyza zoekt zelf de bladluishaarden op en laat haar nakomelingen de bladluizen opruimen. Zonder sporen achter te.....

24 en 31 mei, 7 juni

Oriëntatiecursus biologische bloembollenteelt

Bent u bezig met de verduurzaming van uw bedrijfsvoering en geïnteresseerd in de biologische teelt van bloembollen? Dan kunt u zich aanmelden voor de oriëntatiecursus biologische bollenteelt van Bionext.De cursus start op woensdag 24 mei en is bedoeld voor alle telers die geïnteresseerd zijn in omschakeling.....

Bas Rüter nieuwe voorzitter van Bionext

Zes jaar na de oprichting van Bionext heeft Uli Schnier de voorzittershamer overgedragen aan Bas Rüter, directeur duurzaamheid Rabobank. De nieuwe voorzitter is van mening dat de biologische sector een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de noodzakelijke transitie in landbouw en voeding.Bas Rüter is al.....

Huub Winters, Biopol

“Hogere productie en betere kwaliteit begint met systeemdenken”

Tholen - Bij elke teler komt een veelvoud aan verschillende adviseurs over de vloer met ieder hun eigen advies op het vlak waar zijn expert in zijn. An sich zijn dat goede adviezen maar Huub Winters van Biopol vindt dat tuinders moeten gaan telen met de systeemgedachte in hun achterhoofd én de verschillende.....