Mededelingen

Vacaturesmeer »

Tweetende tuinders

Top-5 - gisteren

Top-5 - afgelopen week

Top-5 - afgelopen maand

Wisselkoersenmeer »

Weer & verkeer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland
Biologisch


Biologische gewasbeschermingsmiddelen nemen vlucht in gebruik én aandacht

Tholen - Er wordt veel geschreven over de toegenomen aandacht voor biologische gewasbeschermingsmiddelen. Door de steeds beperktere toelatingen van chemie, nemen steeds meer telers hun toevlucht tot biologische oplossingen. Dat moet ook wel, want ziektes en plagen moeten onderdrukt en bestreden worden om tot.....
Limonica tegen Thrips setosus

"Limonica tegen Thrips setosus ontzorgt mij"

In 2016 moest Bibo in Aalsmeer nog veel chemie gebruiken om in de snijhortensia's Thrips setosus onder de duim te houden. Dit jaar is het beeld heel anders: de roofmijt Amblydromalus limonicus is erg effectief. "En dat ontzorgt mij."Bibo Flowers is één van de vijf bedrijven die deelnemen in Kopperts pilot.....

Telers aan de slag met BeterOrganischBemesten (BOB)

In de bollenstreek van Zuid-Holland gaan bollen- en vaste plantentelers in samenwerking met leveranciers, onderzoek en overheden aan de slag om in de teelt de emissies van met name fosfaat structureel te voorkomen. De telers hopen hiermee bij te dragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie in.....

Meer wantsen en tripsen in de val

Met betere insectenvallen is een plaag eerder op te sporen. Insecten kunnen beter weggevangen en onschadelijk gemaakt worden. Hierdoor zijn minder gewasbeschermingsmiddelen nodig om de plaag te bestrijden. Eerder dit jaar startte de publiek-private samenwerking ‘Visuele attractie van plagen’ om te komen tot.....

Neveneffecten van Azatin en NeemAzal-T/S op Phytoseiulus in chrysant onderzocht

Er is geen negatief effect aangetoond van de natuurlijke insecticiden Azatin en NeemA-zal-T/S op de vestiging van Phytoseiulus persimilis in het gewas chrysant.In de zomerperiode van 2016 en in het voorjaar van 2017 heeft Proeftuin Zwaagdijk op verzoek van de landelijke commissie Chrysant van LTO Glaskracht.....

Pluim voor Naktuinbouw voor creëren bewustzijn Ralstonia-uitbraak

Op 26 september bezocht een EU-missie Naktuinbouw. De missieleden waren onder de indruk van alles wat er in de sector is verbeterd om een Ralstonia-uitbraak te voorkomen.De EU-afgevaardigden verifieerden wat de betrokkenheid was van de verschillende schakels in de keten tijdens de uitbraak van Ralstonia.....

Uitgebreide herziening Milieukeur Plantaardige producten

De Milieukeur criteria worden jaarlijks herzien en per 1 januari 2018 zijn de nieuwe eisen geldig. Vanwege de sterk toegenomen vraag van retailers naar Milieukeur gecertificeerde plantaardige producten vindt er dit jaar een uitgebreide herziening plaats ten behoeve van de grootschalige deelname aan.....

Maria Fernanda Jimenez van Savisa over Gypsophila Mirabella en Snowball:

Gips met extra belichting blijkt goede vondst

Retailers en andere bloemenkopers kijken steeds indringender naar de mate waarin producten groen geproduceerd zijn. Kwekers op hun beurt willen hier graag in mee gaan, maar kunnen, dikwijls om verschillende redenen, niet zonder meer aan de gestelde eisen voldoen. Gewaseigenschappen en -benodigheden maken dat.....

Optimale balans tussen ventilatie en buitensluiting van insecten

Dümmen Orange vestigde zich enkele jaren geleden in La Mercedes, El Salvador. De locatie werd geselecteerd om de nabijheid van de Noord-Amerikaanse markt evenals het gunstige klimaat met veel zonlicht gedurende het hele jaar, ook tijdens het regenseizoen. Dümmen’s kasbedrijf van 28 hectare produceert er.....

Royal FloraHolland met Milgro onderweg naar zero waste

Royal FloraHolland heeft Milgro, een grote speler in het afval- en grondstoffenmanagement, geselecteerd als outsourcing partner voor het afvalmanagement. Dat betekent dat sinds 1 september 2017 Milgro de volledige regie heeft over de interne afvalstromen en -processen en de aansturing van externe.....

Kleine Kringloop draagt bij aan verspreiding Japanse duizendknoop

Een belangrijke oorzaak van de snelle verspreiding van de Japanse duizendknoop is het onbehandeld onderwerken van maalsels en grond waarin zich plantenresten van deze invasieve exoot bevinden. Dit gebeurt bijvoorbeeld binnen de ‘Kleine Kringloop’, waarbij slootmaalsels of bermgras rechtstreeks worden.....

Breda in de bres voor bijen

De Bredase wethouder Paul de Beer geeft in het Wilhelminapark het startschot voor een grootschalige, meerjarige bollenaanplant in de gemeente. De Beer plant bijvriendelijke bloembollen in de vorm van een vliegende bij, het logo van het Bredaas Bijenhouders Collectief. Nieuwe beplanting langs singels en in.....

Biobest

Trips te lijf met het 'Standing Army 'principe

Tholen - De kwalijke gevolgen van het afschaffen van steeds meer gewasbeschermingsmiddelen zijn nog nooit zo duidelijk geweest als dit jaar. De plagen volgen elkaar in stroomversnelling op, meent Arjo van Lenteren, adviseur bij Biobest. "Er zijn dit jaar meer problemen dan anders. Dat is vooral een gevolg.....
14 september, Bijeenkomst Duurzaam telen

Zin en onzin van plantaardig schuim in beddenteelt

De bijeenkomst ‘Duurzaam telen' met als thema 'gezond gewas & gezonde bodem’ vindt plaats op 14 september aanstaande. Tijdens deze middag wordt het eindresultaat getoond van het project van de Raad voor de Boomkwekerij, ‘Onkruidbestrijding met plantaardig schuim in beddenteelt’. Certificaat "Planet.....